Naložbo za 3,9 milijona evrov z DDV-jem, za katero ministrstvo za zdravje doslej ni namenilo finančnih sredstev, je bolnišnica financirala sama. Del sredstev je prispevala družina Fratar iz Dravograda s pomočjo dobrodelne dražbe katrce nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Foto: BoBo/Aleš Uršej/KNMedia
Naložbo za 3,9 milijona evrov z DDV-jem, za katero ministrstvo za zdravje doslej ni namenilo finančnih sredstev, je bolnišnica financirala sama. Del sredstev je prispevala družina Fratar iz Dravograda s pomočjo dobrodelne dražbe katrce nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Foto: BoBo/Aleš Uršej/KNMedia

"To je ena izmed največjih pridobitev za našo bolnišnico in paciente na Koroškem v zadnjih petih letih," je na slovesnosti dejal direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre. Izrazil je zadovoljstvo, da jim je uspelo naložbo izpeljati in da so po pridobitvi uporabnega dovoljenja že lahko začeli izvajati preiskave z novim aparatom. Ta omogoča preiskave s področja nuklearne medicine, med drugim odkrivanje predrakavih sprememb po telesu, preiskave srca in pljuč ter še vrsto drugih preiskav.

Z novim aparatom, ki je nadomestil več kot 30 let staro kamero gama, trenutno že opravljajo osem preiskav dnevno, želijo si jih opravljati še več, cilj pa je letno izvesti do okoli 5000 preiskav, je dejal Lavre. Doslej se je moralo po njegovih besedah približno 1500 bolnikov s Koroškega voziti na te preiskave v druge večje kraje, naložba pa bo po njegovih besedah prispevala k skrajševanju čakalnih dob.

Čakanje na dovoljenje ministrstva za zdravje

V bolnišnici Slovenj Gradec so enoto za nuklearno medicino prenovili in tudi dogradili. Foto: BoBo/Aleš Uršej/KNMedia
V bolnišnici Slovenj Gradec so enoto za nuklearno medicino prenovili in tudi dogradili. Foto: BoBo/Aleš Uršej/KNMedia

Naložbo, za katero ministrstvo za zdravje doslej ni namenilo finančnih sredstev, bolnišnica financira sama. Načrtuje, da jo bo odplačala v 60 obrokih, prvi zapade 5. junija letos.

Kot je v preteklosti že večkrat pojasnil direktor Lavre, bo bolnišnica naložbo plačevala skozi opravljeno delo. Je pa danes povedal, da ministrstvo za zdravje doslej še ni dovolilo, da bi izvajali te preiskave, kar je pogoj, da jih lahko nato zaračunavajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na to dovoljenje še čakajo, ko ga bodo pridobili, bodo opravili še več preiskav, je napovedal.

Do sredstev tudi s pomočjo druge dobrodelne dražbe Pahorjeve katrce

Direktor bolnišnice se je ob tem vnovič zahvalil družini Fratar iz Dravograda, ki je v okviru svoje dobrodelne akcije Katra – drugi krog od 275.000 evrov zbranih sredstev slovenjgraški bolnišnici prav za to naložbo namenila 137.500 evrov.

Naložba je skupno vredna 3,9 milijona evrov z DDV-jem, od tega je okoli dva milijona evrov stal nov aparat, preostalo predstavljajo gradbena dela. Lavre je poudaril, da je "z modrim načrtovanjem in transparentnim javnim naročanjem še kako potrebno", da kupujejo aparature sami in na sadovih svojega dela strokovno opremljajo bolnišnico ter tako skrbijo za ustrezno zdravstveno varstvo bolnikov s Koroškega in iz širše savinjsko-šaleške regije.

Da s tokratno naložbo v bolnišnici kažejo veliko željo po strokovnem napredku, pa je na slovesnosti dejala strokovna direktorica bolnišnice Natalija Krajnc. Podobno meni vodja enote za nuklearno medicino Irina Knežević. Dodala je, da so na današnji dogodek dolgo čakali in da je pomembna pridobitev za regijo in širše.

Kadrov za opravljanje vseh predvidenih preiskav imajo oz. jih bodo imeli dovolj, zagotavljajo v bolnišnici, kjer za zdaj poleg specialistke za nuklearno medicino v enoti dela tudi upokojeni zdravnik, v prihodnjih mesecih pa se bosta postopoma predvidoma priključila še dva zdravnika, ki trenutno opravljata specializacijo.

Zaposleni na slovesnosti od predstavitvi novih prostorov in kamere gama. Foto: BoBo/Aleš Uršej/KNMedia
Zaposleni na slovesnosti od predstavitvi novih prostorov in kamere gama. Foto: BoBo/Aleš Uršej/KNMedia

Spremembe statuta in neuspeli predlog o razrešitvi direktorja

V slovenjgraški bolnišnici je nedavno svet zavoda potrdil spremembe statuta bolnišnice, po katerih bo imel svet zavoda po novem dva člana manj, in sicer skupno sedem članov. Od tega bodo štirje predstavniki ustanovitelja, to je države. V kratkem je tako pričakovati poimensko spremenjeno sestavo sveta zavoda.

Sicer pa je predsednik dosedanje sestave sveta zavoda Primož Stošicki na seji 20. aprila želel dnevni red seje razširiti s predlogom za začetek postopka razrešitve direktorja Lavreta, a do tega takrat ni prišlo, nove seje v zvezi s tem pa doslej ni bilo. Nazadnje je svet zavoda zasedal korespondenčno, ko je potrjeval nov statut bolnišnice.