Bolnišnica Celje. Foto: BoBo
Bolnišnica Celje. Foto: BoBo

Glede očitka ministrstva za zdravje, da se je zamenjava identitete bolnikov zgodila zaradi malomarnosti pri izvajanju potrebnih protokolov za ugotavljanje njune identitete, je Vindišar pojasnil, da sta bila bolnika na triaži identificirana na podlagi spremne dokumentacije, ki jo je z njima v bolnišnico poslalo osebje socialnovarstvenega doma.

"Stanovalci nekaterih domov imajo ob tem še identifikacijske zapestnice. Oznake, ki so zalikane ali našite na notranji strani oblačil, niso predpisano sredstvo za identifikacijo bolnikov. Ko so bile naši triažni sestri posredovane informacije, kateri bolnik je v triažni ambulanti, je ta naredila identifikacijsko zapestnico, ki jo je imel bolnik ves čas bivanja v bolnišnici, in ga s spremno dokumentacijo, ki je ustrezala tem podatkom, predala naprej v obravnavo," je dejal Vindišar.

Oba bolnika sta bila po njegovih besedah v celjsko bolnišnico sprejeta prek sprejemne kopalnice, kjer sta bila preoblečena v bolnišnično perilo, njuno perilo pa je bilo shranjeno v plastično vrečko in z bolnikoma poslano na oddelek, kjer se je v sobi hranilo v omarici posameznega bolnika. Ob odpustu iz bolnišnice pa je bil bolnik preoblečen v ista oblačila, v katerih je prišel v bolnišnico.

Vindišar: Nadzor je bil izveden po pravilih

Ker je ministrstvo za zdravje izrazilo tudi dvom o izrednem strokovnem nadzoru, ki so ga zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov izvedli v celjski bolnišnici, je Vindišar zatrdil, da je bil nadzor izveden skladno z vsemi zakonskimi določbami in določbami internega pravilnika.
Zavrnil je tudi namigovanja, da so nadzor opravili pomanjkljivo in dogajanje v triažnem prostoru namenoma izpustili. Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je namreč pokazal, da se je zamenjava bolnikov zgodila prav v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice, ko sta bolnika v triažo predala reševalca Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica.

Rešitev so identifikacijske zapestnice

Dodal je tudi, da informacije o ovadbi ministrstva od celjske policije še nimajo. Vindišar je povedal, da so vsem socialnovarstvenim zavodom v regiji poslali predlog, da bi imeli bolniki, ki prihajajo v zdravstveno obravnavo v bolnišnico, nameščene identifikacijske zapestnice. Predstavniki teh domov so predlog enotno podprli.

Zjutraj pa je vodstvo celjske bolnišnice prejelo sklep o začetku sistemskega nadzora, ki ga je ministrstvo za zdravje uvedlo v bolnišnici in ZD-ju Sevnica, saj sta bila bolnika v bolnišnico pripeljana z reševalnim vozilom iz Sevnice. "Z njim bo izveden nadzor nad izvajanjem predpisov s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja in nadzor nad strokovnostjo, kakovostjo in varnostjo dela pri izvajalcih. Tudi v tem nadzoru bomo dejavno sodelovali," pravi Vindišar.

So bolnika zamenjali že v socialnovarstvenem zavodu?

Prepričan je, da se je zamenjava identitete dveh bolnikov ob sočasnem dovozu iz iste socialnovarstvene ustanove zgodila zaradi nedoslednosti in pomanjkljivosti v sistemu obravnave stanovalcev socialnovarstvenih ustanov in drugih ranljivih skupin prebivalcev.

Pojasnil je, da se je pogovoril s svojci bolnikov in jih seznanil z izsledki omenjenega internega nadzora. Dejali so, da so prizadeti zaradi zamenjave in da si ne želijo nadaljnje medijske pozornosti. Vindišar se je svojcem opravičil in medije danes pozval, da jim iz pietete do pokojnih in njih osebno omogočijo mirno in spoštljivo obdobje žalovanja.

Na vprašanje, ali bo celjska bolnišnica krila stroške prekopa prvega bolnika, ki je umrl v celjski bolnišnici oz. pogreb drugega, ki pa ni umrl v celjski bolnišnici, je odgovoril, da zahteve svojcev do zdaj niso prejeli, zato se bodo o tem odločali v nadaljevanju.

Prikaz nasprotnih dejstev SB-ja Celje

Ker naslov prispevka vsebuje vrednostno sodbo, ki ne v sporočilu ne v izjavi za javnost ni bila predstavljena oz. izrečena, skladno s 26. in 27. členom Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZMed) zahtevamo objavo popravka in prikaz nasprotnih dejstev.

V četrtek, 29. 9. 2022 smo pripravili novinarsko konferenco in medijem poslali sporočilo za javnost, v katerem smo predstavili aktivnosti, ki jih v SB Celje izvajamo za razjasnitev izrednega dogodka zamenjave identitete dveh pacientov in se odzvali na nekatere navedbe v medijih. Na njej je strokovni direktor mag. Franc Vindišar, dr. med. prebral izjavo, ki smo jo kasneje medijem posredovali še po mailu.

V sporočilu za javnost smo zapisali, da je do tega dogodka, po naših ocenah, prišlo zaradi nedoslednosti in pomanjkljivosti v sistemu obravnave stanovalcev socialno varstvenih ustanov in ostalih ranljivih skupin prebivalcev. V nobenem delu našega sporočila nismo zapisali, da sta bila bolnika zamenjana zaradi nedoslednosti domskega osebja DSO Loka pri Zidanem mostu. Zato tudi ne razumemo podnaslova »So bolnika zamenjali že v socialnovarstvenem zavodu?«. Kaj takšnega nismo nikjer zatrdili ali na takšno možnost namigovali. Naše sporočilo za javnost je temeljilo na pojasnitvi objektivnih informacij in ne na vrednostnih sodbah, zato vas prosimo, da nam jih neupravičeno ne pripisujete.

Ker takšnih vrednostnih opredelitev v našem sporočilu za javnost in odgovorih na vprašanja nismo podali, vas prosimo, da spremenite naslov članka in zadnji podnaslov v članku.