Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Foto: Žan Kolman/KPV
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Foto: Žan Kolman/KPV
Sorodna novica Vlada določila, katere storitve morajo zdravniki opravljati kljub stavki. Fides: "To je nezakonito."

Predlog novele zakona o zdravniški službi se od nedavno sprejetega vladnega odloka bistveno ne razlikuje. V predlogu novele so dodatno opredeljene ranljive skupine, ki jih v odloku vlada ni taksativno naštela. Nabor storitev, ki se morajo izvajati v času zdravniške stavke, pa v predlogu novele ostaja enak kot v odloku, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Predlog novele po njenih besedah določa tudi globe za nespoštovanje zakona, in sicer za zdravnike, za pravne osebe (zdravstvene zavode), pa tudi za predstojnike zdravstvenih zavodov. V primeru kršitev je za direktorje predvidena globa v znesku od 250 do 400 evrov, za pravne osebe, torej zavode, pa je predvidenih med 600 in 4000 evrov globe.

Sorodna novica URI Soča: Inšpektorata nista zaznala kršitev med stavko

Za nadzore nad spoštovanjem kršitev zakona bo pristojen zdravstveni inšpektorat. Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke pa je po drugi strani nadziral inšpektorat za delo. Ta denimo v primeru Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča na začudenje ministrice ni odkril kršitev, čeprav inštitut še nekaj časa po sprejetju odloka za invalide med 18 in 65 letom ni opravljal zdravniških pregledov v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami.

Fides: Prikrivali so nam dejstvo, da pripravljajo zakon

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v odzivu na predlog novele poudarili, da so v zadnjih dneh aktivno usklajevali vsebine glede dogovora o mediaciji, ki predstavlja ključni dokument za začetek pogajanj v sodelovanju z mediatorjem. "Današnja vladna odločitev glede sprejetja predloga novele zakona o zdravniški službi nas je presenetila, saj smo na podlagi prvega mediacijskega sestanka razumeli, da želi tudi vladna stran stavkovne zahteve s pomočjo mediatorjev vsebinsko rešiti čim prej. Vse kaže, da so nam ob tem prikrivali dejstvo, da pripravljajo zakon, ki bo zdravnikom danes in v prihodnje bistveno omejil pravico do stavke," so bili kritični. Glede nadaljnjih korakov in vpliva te vladne odločitve na njihova nadaljnja postopanja bo sindikat odločal na pristojnih organih, so napovedali.

Ministrica: Pravica do stavke mora biti sorazmerna

Vlada je predlagala, da DZ novelo obravnava po nujnem postopku. Ministrica si želi, da bi bila novela sprejeta čim prej.

Ob tem je poudarila, da je vlada predlog novele sprejela, ker želi z njim zagotoviti zmogljivosti za stabilno delovanje zdravstvenega sistema, da ljudem v času stavke ne bi bila povzročena resna zdravstvena škoda ali ogrožena socialna varnost.
"Pri tem se seveda vlada zaveda, da je pravica do stavke neizpodbitna, vendar pa mora biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati nad nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami," je poudarila Valentina Prevolnik Rupel.

Odlok, s katerim je določila zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času zdravniške stavke, je vlada sprejela konec februarja. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine.

Sorodna novica Fides bo zahteval ustavno presojo vladnega odloka; ministrica za zdravje poudarja, da odlok že velja

Zahteva za ustavno presojo

Sindikat Fides je 4. marca na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka s predlogom za njegovo zadržanje. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj da posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke. Vlada je mnenje glede pobude Fidesa sprejela na ponedeljkovi dopisni seji. Vlada meni, da pobuda ni utemeljena, zato ustavnemu sodišču predlagajo, da zavrne sindikalni predlog za razveljavitev odloka.

Predlog novele zakona o zdravniški službi po besedah ministrice sicer ne vpliva na postopek na ustavnem sodišču.

Že 10. teden stavke zdravnikov

Fides je v ponedeljek vstopil v 10. teden stavke, ki je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.

Vlada širi storitve, obvezne med stavko