Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kot so po dopisni seji vlade sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukom), predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva uvaja določene trajne in začasne nujne ukrepe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, absentizma in poklicev v zdravstveni dejavnosti, s čimer želi zdravstveno ministrstvo odpraviti "nekatere organizacijske slabosti zdravstvenega sistema in nerazumno dolge čakalne dobe".

V letih 2023 in 2024 bo predlog zakona omogočil objavo izrednega razpisa specializacij. Razširil bo seznam upravičencev do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine. Po predlogu zakona bodo tudi zdravniki, ki jim bo specializacija iz družinske medicine prvič odobrena v letu 2024, za čas trajanja specializacije upravičeni do mesečnega dodatka v višini tisoč evrov bruto.

Predlog zakona določa tudi, da se morajo v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva vključevati vsi zdravniki v javni zdravstveni mreži na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, vključno s koncesionarji. S predlaganim členom se za izvajalce neprekinjene nujne zdravniške pomoči zagotovi lažja organizacija dela, za zdravnike, ki se vključujejo v nujno zdravstveno varstvo, pa enakomernejše obremenitve, so pojasnili na Ukomu.

Ministrstvu za zdravje bo zakon omogočil neposreden dostop do agregiranih in anonimiziranih podatkov iz podatkovnega skladišča Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). "Ob tem poudarjamo, da ministrstvo ne bo imelo dostopa do osebnih podatkov, da iz prejetih podatkov ne bo mogoče določiti posameznika oziroma dostopati do njegove zdravstvene dokumentacije ali podatkov, ki izhajajo iz nje," so poudarili na Ukomu.

Ukrepi na področju koncesij in absentizma

Predlog zakona omejuje pravni promet s koncesijo, in sicer onemogoča statusno preoblikovanje koncesionarja iz samostojnega podjetnika v gospodarske družbe. Če koncesionar zdravstvene dejavnosti na podlagi podeljene koncesije ne želi več opravljati, predlog zakona zahteva preverbo obstoja potrebe po nadaljnjem izvajanju koncesionirane dejavnosti in postopek za podelitev (nove) koncesije.

Na področju absentizma zakon predlaga več ukrepov, med njimi skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila za čas odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da se podaljša obdobje bolniškega nadomestila v breme delodajalca na 30 dni. Prav tako bi se po predlogu zakona višina nadomestila ohranila na isti ravni celoten čas odsotnosti, zgornja meja višine nadomestila pa določila na 2,5-kratnik povprečne plače. Predlog zakona podrobneje določa način pobiranja obveznega zdravstvenega prispevka.

Lažje zaposlovanje medicinskih sester in zdravnikov

Do 31. decembra 2025 bi se s predlogom podaljšal tudi ukrep znižane ravni znanja slovenskega jezika na stopnjo B2 za posamezne poklice v zdravstveni dejavnosti, in sicer za diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice in magistre farmacije.

Predvidevajo se tudi ukrepi na področju lažjega zaposlovanja tujcev zdravnikov – črtanje letne kvote za število ponudb za delo, skrajšanje prilagoditvenega obdobja, možnost opravljala le posameznih vsebin strokovnega izpita (in priznanje preostalih vsebin), že omejeni prenos stroškov postopka od kandidata na izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je dal ponudbo za delo.

Predlog zakona natančneje ureja pravice do preventivnih pregledov za športnike, dodatno namreč določa pravico do preventivnih pregledov tudi za registrirane športnike do dopolnjenega 26. leta starosti.

Na ministrstvu za zdravje so osnutek predloga v usklajevanje nekaterim deležnikom posredovali 9. novembra in jih prosili, naj pripombe oddajo do naslednjega dne. Po izraženem nezadovoljstvu več deležnikov so rok podaljšali do 16. novembra.

Vlada potrdila predlog nujnih ukrepov v zdravstvu