Ministrstvo za zdravje je v petek objavilo seznam števila predvidenih ambulant za neopredeljene paciente oziroma paciente brez izbranega družinskega zdravnika po posameznih izvajalcih. Seznam za večino zdravstvenih domov predvideva po eno ambulanto, pa še to ne v polnem obsegu.

Največ ambulant za neopredeljene paciente je predvidenih za Zdravstveni dom Ljubljana, in sicer kar 19.

V ZD-ju Adolfa Drolca v Mariboru je predvidenih šest ambulant, sledi ZD Ravne na Koroškem, kjer je predvidenih pet ambulant za neopredeljene.

Na Ptuju, v Novi Gorici in v Velenju so predvidene po tri ambulante. V Celju, Kopru, Kranju, Domžalah, Trbovljah, Trebnjem in Ilirski Bistrici sta predvideni po dve ambulanti.

V drugih zdravstvenih domovih je predvidena po ena ambulanta, ambulante za neopredeljene ne bo le v ZD-ju Škofja Loka.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ministrstvo za zdravje je v drugi polovici decembra predstavilo tudi predlog pravilnika o organizaciji ambulant za paciente brez izbranega osebnega zdravnika. V predlogu je bilo predvidenih sedem ambulant za polni ordinacijski čas, preostale pa za krajšega.

Ambulanta za neopredeljene, ki bo delovala v obsegu enega tima programa splošne oziroma družinske medicine, ima ordinacijski čas osem ur dnevno. Najkrajši ordinacijski čas pa je najmanj dvakrat tedensko oziroma štiri ure v tednu.

Glede na pravilnik bo zavarovana oseba prosto izbrala in se opredelila za ambulanto za neopredeljene tako, da bo podpisala listino o izbiri osebnega zdravnika, pri čemer se podatek o osebnem zdravniku na listini ne izpolni. Opredelitev za ambulanto za neopredeljene velja eno leto z možnostjo samodejnega podaljšanja.

Ukrep ambulant za neopredeljene bolnike predvideva konec oktobra sprejeti zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Veljal bo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024. Vlada ga bo lahko še dvakrat podaljšala na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vsakokrat za največ šest mesecev.

Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci se bodo v ambulante po zakonu vključevali prostovoljno. Poleg zaposlenih v javnem zavodu, v katerem bo ambulanta, se bodo vanjo lahko vključevali tudi zdravniki koncesionarji z licenco splošne oz. družinske medicine s tega območja ter pri njih zaposleni zdravstveni delavci in sodelavci.

Delo v ambulanti bodo opravljali na podlagi podjemnih pogodb, pri tem pa bodo oproščeni plačila posebnega davka na izplačila na podlagi podjemnih pogodb, še predvideva zakon.

Sredstva za delovanje ambulant se bodo zagotavljala iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Financiranje bo določeno s splošnim dogovorom v zdravstvu.