Foto: BoBo
Foto: BoBo

Največji obseg programa določene ambulante in število ambulant bo določil minister za zdravje na vsake tri mesece, pri čemer bo upošteval podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika in standard 1895 glavarinskih količnikov.

Ambulanta za neopredeljene, ki bo delovala v obsegu enega tima programa splošne oziroma družinske medicine, ima ordinacijski čas osem ur dnevno. Javni zavod lahko delo ambulante za neopredeljene organizira tudi v soboto, je razvidno iz predloga pravilnika.

Ordinacijski čas ambulant bo odvisen tudi od obsega programa ambulante za neopredeljene, pri čemer je najkrajši ordinacijski čas najmanj dvakrat tedensko, skupaj štiri ure v tednu.

Glede na pravilnik bo zavarovana oseba prosto izbrala in se opredelila na ambulanto za neopredeljene tako, da bo podpisala listino o izbiri osebnega zdravnika, pri čemer se podatek o osebnem zdravniku na listini ne izpolni. Opredelitev na ambulanto za neopredeljene velja eno leto z možnostjo samodejnega podaljšanja.

Ukrep je začasne narave in je namenjen večji dostopnosti do zdravstvene oskrbe na primarni ravni za ljudi, ki so v prehodnem stanju in so v danem trenutku brez izbranega osebnega zdravnika, je ministrstvo pojasnilo v sporočilu za javnost.

Ukrep ambulant za neopredeljene bolnike predvideva konec oktobra sprejet zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženje posledic covida-19 na področju zdravstva. Veljal bo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2024. Vlada pa ga bo lahko še dvakrat podaljšala na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vsakokrat za največ šest mesecev.

Sredstva za delovanje ambulant se bodo zagotavljala iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Financiranje bo določeno s splošnim dogovorom v zdravstvu.

Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci se bodo v ambulante po zakonu vključevali prostovoljno. Poleg zaposlenih v javnem zavodu, kjer bo ambulanta, se bodo vanjo lahko vključevali tudi zdravniki koncesionarji z licenco splošne oz. družinske medicine s tega območja ter pri njih zaposleni zdravstveni delavci in sodelavci.

Delo v ambulanti bodo opravljali na podlagi podjemnih pogodb, pri čemer bodo oproščeni plačila posebnega davka na izplačila na podlagi podjemnih pogodb, še predvideva zakon.