Od konca leta 2019 bodo na mariborski onkologiji lahko obsevali okoli 800 bolnikov letno. Foto: AP
Od konca leta 2019 bodo na mariborski onkologiji lahko obsevali okoli 800 bolnikov letno. Foto: AP
Obsevanja v Mariboru čez mesec dni

lahko začeli v mesecu dni. UKC Maribor se je namreč uspešno dogovoril za sodelovanje z ljubljansko onkologijo.

"S podpisom te pogodbe je storjen zelo pomemben korak k temu, da dejansko začnemo obsevati bolnike. Zdaj nas čaka še nekaj administrativnega dela. Treba je namreč pridobiti dovoljenje Uprave RS za varstvo pred sevanjem, ki ga do zdaj nismo mogli pridobiti, saj nimamo ključnih ljudi, to so pooblaščeni izvedenci medicinske fizike, ki so potrebni za to," je na novinarski konferenci dejala strokovna direktorica UKC Maribor Darja Arko.

Pomoč ljubljanskega onkološkega inštituta potrebujejo predvsem za zagotavljanje druge kontrole. Za zdaj so dogovorjeni za prihod enega specialista radioterapevta in enega medicinskega fizika iz Ljubljane v Maribor dvakrat na teden, pozneje enkrat na teden. To sodelovanje naj bi potekalo, vse dokler UKC Maribor ne usposobi dovolj lastnega kadra. Skupno je predvidenih 70 delovnih mest, od tega jih je za zdaj zapolnjenih 33.

Pridobivanje dovoljenja Uprave RS za varstvo pred sevanjem bo po njenih besedah trajalo okoli mesec dni, kakšnih izrednih težav ob tem ne pričakuje. Takoj ko bodo pridobili dovoljenje, bodo začeli na obsevanje sprejemati prve bolnike, a sprva le tri do pet, saj bodo zaradi nujnega usposabljanja kadrov dejavnost uvajali postopoma.

Do 2019 obsevanje za okoli 800 bolnikov letno
"Najprej bomo začeli obsevati bolnike na področju paliativnih obsevanj, to so najtežji bolniki, nato pa bomo postopno uvajali dejavnosti, za katere smo se dogovorili, to so področja raka dojk, pljuč in prebavil," je navedla strokovna direktorica.

Poudarila je, da teh postopkov ni mogoče pospešiti, saj želijo zagotoviti stoodstotno varnost, hkrati je treba oddelek kadrovsko napolniti. Trenutno imajo v enoti za radiologijo le eno specialistko radioterapije, pet je specializantov. Polno bo lahko enota začela delovati šele, ko bodo ti zaključili specializacijo, kar se pričakuje konec leta 2019. Takrat računajo, da bodo na mariborski onkologiji obsevali okoli 800 bolnikov letno. Bolniki se morajo zdaj voziti na obsevanja v Ljubljano.

Novozgrajeni oddelek za onkologijo so v UKC-ju Maribor odprli decembra lani, z januarjem pa je že začela delovati enota za internistično onkologijo, kjer izvajajo sistemsko onkološko zdravljenje. Tej enoti se zdaj priključuje enota za radioterapijo, ki pa je v UKC-ju Maribor prej sploh niso imeli in so jo zato morali vzpostaviti na novo. "Začeli smo iz nič in tudi zato vse to traja tako dolgo," je odgovoril medicinski fizik Sašo Pulko na pomisleke, zakaj niso obsevanja že v teku.

Obsevanja v Mariboru čez mesec dni