Zdravnik. Foto: Pixabay
Zdravnik. Foto: Pixabay

Zagovornik načela enakosti je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, v katerem je prijavitelj navedel, da je bil pri izbiri osebnega zdravnika diskriminiran na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja. Potem ko je ostal brez osebne zdravnice, ker se je ta zaposlila v drugem zdravstvenem domu v sosednji občini, je iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ugotovil, da ista zdravnica na novem delovnem mestu sprejema paciente. Napotil se je v njeno ambulanto zato, da jo ponovno izbere za svojo osebno zdravnico, a so ga zavrnili. Pri tem so navedli, da prednost dajejo zavarovancem iz občin, ki so ustanoviteljice zdravstvenega doma.

V postopku ugotavljanja diskriminacije so iz zdravstvenega doma Zagovorniku pojasnili, da ambulanta družinske medicine te konkretne zdravnice ni bila na novo odprta, ampak je zdravnica prišla v zavod namesto druge. Paciente zdravnice, ki je v zavodu nehala delati, so o spremembi obvestili in jih pozvali, naj se opredelijo pri novi zdravnici, ter jih pri tem obravnavali prednostno. Navedli so še, da so predlagatelja diskriminacije pri izbiri osebne zdravnice zavrnili zaradi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovanci osebnega zdravnika praviloma izberejo v občini stalnega ali začasnega bivališča zavarovanca.

Zakonodaja ne ureja prenosa bolnikov med zdravniki, ki odidejo, in tistimi, ki jih nadomestijo

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da zakonodaja ne ureja prenosa bolnikov med zdravniki, ki iz določenega zdravstvenega zavoda odidejo, k zdravnikom, ki jih nadomestijo. Določeno je le, da morajo zdravniki sprejeti vse zavarovance, ki si jih izberejo za osebne zdravnike, razen če nimajo več prostih mest.

Navedel je še, da v pravico do proste izbire zdravnika ne posega niti določba iz pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, da je zavarovančev osebni zdravnik načeloma v kraju stalnega ali začasnega bivališča zavarovanca. Pravila namreč izrecno navajajo, da zavarovanec v primeru izbire osebnega zdravnika zunaj kraja prebivanja nima pravice do povračila potnih stroškov, povezanih s to izbiro.

Na podlagi vseh okoliščin primera je zato Zagovornik ugotovil diskriminacijo. Odločilno merilo za odklonitev vpisa zavarovanca pri izbrani zdravnici je bila njegova osebna okoliščina kraja bivanja. To je ena izmed osebnih okoliščin, zaradi katerih nihče ne sme biti deležen neenake obravnave. Po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju si zavarovanci namreč lahko prosto izberejo osebnega zdravnika, so v sporočilu za javnost pri Zagovorniku povzeli odločbo.