Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Težave s kadrovskega vidika so predvsem na področju psihologov, kliničnih psihologov, logopedov, kliničnih logopedov, specialnih pedagogov," so sporočili. Teh kadrov tudi sicer zelo primanjkuje, zato se težje odločajo za delo v osnovnem zdravstvu. "In se zato ne prijavijo na razpise, ki jih ves čas objavljamo," so pojasnili.

Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov in kliničnih logopedov so začeli dejavno usposabljati lastni kader in v letih 2021 in 2022 so specializacijo na stroške zavoda začele dve psihologinji in dve logopedinji. V sklopu nacionalnih razpisov v letih 2021 in 2022 pa so pridobili dodatne tri specializacije iz klinične psihologije.

V ZD-ju Ljubljana so na začetku letošnjega leta zaposlili zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, a ne v polnem obsegu. Specializacijo opravljajta tudi dva zaposlena specializanta otroške in mladostniške psihiatrije, ki ju po koncu specializacije nameravajo vključiti v centre, so še pojasnili v ZD-ju Ljubljana.

Ministrstvo za zdravje je marca na MOL in ZD Ljubljana poslalo dopis o vzpostavljanju že odobrenih programov centrov, saj je v Ljubljani največ potreb, dostopnost pa zelo slaba, so tedaj navedli. V Sloveniji naj bi sicer letos skupaj delovalo 26 centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike.