Foto: BoBo
Foto: BoBo

Podlaga za pravilnik o določitvi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve je zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki je bil sprejet še v času ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Nekatere spremembe glede dodatkov je nato prinesel tudi decembra sprejet zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin ministrice Valentine Prevolnik Rupel, ki spreminja 16. člen prvotnega interventnega zakona.

Pravilnik po navedbah ministrstva namreč na podlagi spremenjenega člena določa maksimalno višino dodatka za povečan obseg dela za zdravstvene delavce, pa tudi podrobnejša merila za določitev višine dodatka. Tako lahko zdravnik specialist na primarni ravni prejme do 1500 evrov bruto dodatka na mesec, diplomirana medicinska sestra do 750 evrov bruto, srednja medicinska sestra do 600 evrov bruto, zdravstveni-administrativni sodelavec pa do 400 evrov bruto mesečno.

Nova ureditev določa, da se sredstva zagotavljajo izključno iz sredstev, pridobljenih s preseganjem določenih količnikov

Razlogov za spremenjen način določanja višine dodatkov je po navedbah ministrstva več. Lani je sredstva delno zagotavljal še proračun, kljub temu pa so nekateri izvajalci zaradi izplačil dodatkov imeli likvidnostne težave. Nova ureditev za letošnje leto določa, da se sredstva za izvajanje ukrepov zagotavljajo izključno iz sredstev, pridobljenih s preseganjem določenih količnikov iz storitev nad običajnim obsegom programa zdravstvene dejavnosti, kot je določeno v programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Poleg tega se je pri izvajanju prejšnjega 16. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema pojavilo nekaj težav, kot je nesorazmerno visok dodatek v primerjavi z redno plačo, kar je popravljeno s spremenjenim 16. členom, so pojasnili na ministrstvu.

Zdravniki v ambulantah družinske medicine mesečno 351 evrov dodatka

Kot navajajo na ministrstvu, bodo zdravniki v ambulantah družinske medicine mesečno v povprečju prejeli 351 evrov bruto dodatka. Srednje medicinske sestre bodo v povprečju prejele 121, zdravstveno-administrativni sodelavci pa 117 evrov bruto.

Najvišji dodatek za zdravnike družinske medicine 1500 evrov bruto bo po navedbah ministrstva prejemalo pet zdravnikov. V ambulantah družinske medicine v javnih zdravstvenih zavodih bo dodatek od 1000 do 1500 evrov bruto prejemalo 23 zdravnikov.

V ambulantah otroško-šolskega dispanzerja pa bodo zdravniki v povprečju mesečno prejemali dodatek 339 evrov bruto. Diplomirane medicinske sestre bodo po podatkih ministrstva v povprečju prejemale 167, srednje medicinske sestre pa 118 evrov bruto evrov dodatka. Zdravstveno-administrativni sodelavci bodo v povprečju prejemali 112 evrov bruto dodatka.

Po izračunih ministrstva bo dodatek v vrednosti od 1000 do 1500 evrov bruto mesečno prejemalo osem zdravnikov v ambulantah otroško-šolskega dispanzerja v javnih zdravstvenih zavodih.

Zdravniška zbornica Slovenije je ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel prejšnji teden pozvala, naj zadrži in spremeni pred kratkim objavljen pravilnik, ki spreminja dodatke za povečan obseg dela na primarni ravni. Opozorili so, da pravilnik ukinja nagrajevanje preseganja preventivnega dela v otroških in šolskih dispanzerjih, za medicinske sestre pa uvaja nižje dodatke.