Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Foto: TV Slovenija
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Foto: TV Slovenija

V sindikatu Sviz ob tem opozarjajo, da takšno pojasnilo ARRS-ja ne razbremenjuje odgovornosti, in pričakujejo odpravo škode. Na ARRS-ju so sicer v sporočilu za javnost navedli, da se je napaka zgodila pri 68 vlogah od 1010, ki so ustrezale razpisnim pogojem v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021.

V postopku avtomatske priprave gradiva za tuje recenzente se je namreč pri 68 primerih zgodilo, da je sistem recenzentom namesto angleških pripel slovenske različice prilog. Na to so agencijo opozorili tuji recenzenti in prijavitelji, ki so recenzije prejšnji teden dobili v vpogled. Pri zadnjem gre za element, ki je del postopka, da lahko prijavitelji tudi sami pred končno odločitvijo o dodelitvi sredstev opozorijo na morebitne napake. Zakaj se je letos zgodila tako velika napaka v informacijskem sistemu, na agenciji zaradi kompleksnosti še raziskujejo.

"Zavedamo se resnosti nastalega položaja, zato bomo naredili vse, kar je v naših močeh, da bomo 68 vlog, pri katerih se je zgodila tehnična napaka, v čim krajšem času poslali v ponovno ocenjevanje in tako zagotovili čimprejšnjo uspešno izvedbo razpisa," so zagotovili.

Sviz: Agencija si tega ne bi smela privoščiti

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pa so v sporočilu za javnost ocenili, da si agencija, ki v našem raziskovalnem prostoru predstavlja najpomembnejšo osebo javnega prava, ustanovljeno prav z namenom zagotavljanja učinkovitosti, kakovosti, strokovnosti in pospeševanja razvoja slovenske znanosti, ne bi smela privoščiti tako ključnega spodrsljaja, kot je nepopolno posredovanje znanstvenih projektov tujim recenzentom.

Omenjena napaka po njihovem mnenju kaže na veliko malomarnost in opuščanje temeljne strokovne skrbnosti agencije. "S površnim in neresnim ravnanjem je ARRS povzročil raziskovalcem in raziskovalkam neposredno škodo, za kar ga Sviz poziva k odgovornosti. Pojasnilo, da naj bi opustitvi ene izmed ključnih nalog agencije botrovala napaka v informacijskem sistemu, ARRS-ja namreč ne razbremeni odgovornosti za neizpolnitev strokovne skrbnosti pri njegovem delovanju," so prepričani v Svizu.

Če je šlo za pomanjkljivost v informacijskem sistemu, je po njihovi oceni mogoče hkrati tudi predpostaviti, da so bili v recenzijo neustrezno oddani prav vsi projekti, ne le omenjenih 68. "Prav tako pa ne gre prezreti dejstva, da je plačilo za delo tujih recenzentov zagotovljeno iz sredstev ARRS-ja, zato se Sviz ob siceršnjem varčevanju na račun zaposlenih v slovenski znanosti sprašuje, kakšne bodo finančne posledice napovedanega ponovnega recenziranja," so dodali.

Sindikat pričakuje, da bo ARRS nedvoumno pojasnil okoliščine zapleta, obenem pa nemudoma in ustrezno odpravil posledice škode, ki je ob tem nastala nekaterim slovenskim raziskovalcem in raziskovalkam, ter jim povrnila okrnjeno zaupanje.