Slika polipropilenskih vlaken v FFP3-filtru, narejena z vrstičnim elektronskim mikroskopom. Foto: IJS
Slika polipropilenskih vlaken v FFP3-filtru, narejena z vrstičnim elektronskim mikroskopom. Foto: IJS

Zaščitne maske FFP2 in FFP3 so načeloma namenjene za enkratno uporabo, med epidemijo pa so zavladali pomanjkanje in visoki stroški sprotnih nabav. Poskusi razkuževanja so se izkazali za nepraktične ali pa so se lastnosti materiala bistveno poslabšale (para, alkohol, ultravijolični žarki).

Institut "Jožef Stefan" se je zato odločil preizkusiti sterilizacijo s sevanjem gama.

Sevanje gama je manjši izsek spektra elektromagnetnega valovanja. Poenostavljeno, če fotonom vidne svetlobe dodamo nekaj energije, dobimo ultravijolične žarke, in če jih naredimo še poskočnejše, lahko pridemo do sevanja gama.

Fotoni pri tako velikih energijah lahko z atomov izbijajo elektrone, pri čemer nastanejo ioni. Od tod ime ionizirajoče sevanje. Takšno razbijanje lahko privede do smrti živih bitij, tudi bakterij in virusov.

Raziskava je objavljena v znanstveni publikaciji Journal of Membrane Science.

IJS v raziskavi navaja, da dozdajšnje raziskave sterilizacije medicinskih mask s sevanjem gama niso obrodile sadov. Sami pa so postopek nekoliko prilagodili, piše v sporočilu za javnost.

Vzeli so vzorce materiala omenjenih mask in jih obsevali tako z gamažarki kot s snopom elektronov pri višjih energijah. Raziskava je pokazala, da je bila takšna sterilizacija učinkovita, vendar je nastala težava. Propilenski filter, ki odstranjuje manjše delce, se je razelektril. Masko so zato znova naelektrili in učinkovitost filtriranja se je vrnila na prvotno vrednost.

IJS je izmeril, da se oblikovne, mehanske in kemične lastnosti materiala pri obsevanju z močjo 20 kilogrejev bistveno ne spremenijo. Maska se na tak način lahko razkuži dvakrat, kar pomeni skupno tri uporabe maske. Pri obsevanju z močjo 50 kilogrejev pa material ni bil več uporaben.

Slika polipropilenskih vlaken z ujetimi prašnimi delci po testiranju filtracijske učinkovitosti. Foto: IJS
Slika polipropilenskih vlaken z ujetimi prašnimi delci po testiranju filtracijske učinkovitosti. Foto: IJS

Grej je enota za absorbirano količino ionizirajočega sevanja. Ustreza džulu enerije, ki so jo visokoenergijski delci predali ob prehodu skozi snov.