Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda upravlja robotsko roko. Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda upravlja robotsko roko. Foto: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

V šolskem centru Novo mesto je potekala otvoritev izvajanja aktivnosti projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih šol, srednjih šol in izobraževanja odraslih. V okviru projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev – Next Generation EU, bo 1066 vzgojno-izobraževalnih zavodov prejelo različne vrste opreme, ki bo obsegala tako klasično opremo, kot so prenosni in tablični računalniki, pa tudi napredno tehnologijo, vključno z robotskimi rokami, STEM-kompleti in opremo za virtualno resničnost.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je 30 vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izvajajo izobraževalne programe s področja elektrotehnike, mehatronike in strojništva, že kupilo robotske roke v vrednosti nekaj več kot milijon evrov.

"Omogočil nam bo, da z napredno tehnologijo opremimo vzgojno-izobraževalne zavode, od vrtcev do srednjih in višjih šol. Vrednost projekta je skoraj 20 milijonov evrov. S temi sredstvi si prizadevamo k izboljšanju izobraževalnih procesov, povečanju konkurenčnosti in pripravi mladih na prihodnje izzive. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost je za doseganje ciljev digitalnega prehoda predvidenih dobrih 20 odstotkov sredstev Evropske unije iz sheme NextGenerationEU Digitalna transformacija, ki bo našim učečim z različnimi projekti, ne le z omenjenim, zagotovila sodobna orodja in veščine, ki jih potrebujejo za življenje v hitro spreminjajočem se svetu," je glede projekta pojasnil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

Na ministrstvu za izobraževanje so še opomnili, da je pandemija covida-19 izpostavila pomanjkljivosti v zagotavljanju kakovostnega izobraževanja na daljavo, ustreznih kompetenc učiteljev ter zadostne opreme in infrastrukture: "Glede na razvojne priložnosti digitalnega izobraževanja in dejstvo, da v Sloveniji le 32 odstotkov učencev redno uporablja računalnik pri pouku, v primerjavi z 52 odstotki v EU-ju, je nujno zagotoviti ustrezno informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, hitre in zanesljive optične povezave ter primerne digitalne aplikacije in e-storitve za razvoj digitalnih kompetenc."