Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Avtorica članka v zvezi s prenovo informacijskega sistema napačno navaja: "Del storitev, kot je portal eObrazci, prek katerega so se prijavljali znanstveni projekti, je za ARRS ustvarilo in vzdrževalo omenjeno podjetje, interna služba za informatiko pa je prevzela kompleksne izračune ob razdeljevanju sredstev". Pravilno dejstvo je, da je kompleksne obračune za razdeljevanje sredstev ves čas, od ustanovitve ARRS pa do 1. 7. 2019, izvajalo podjetje Piradel d.o.o. Sodelovanje je bilo na predlog izvajalca takrat zaradi njegovih osebnih okoliščin prekinjeno.

Sorodna novica ARRS upravlja občutno večjo količino denarja, nov informacijski sistem še vedno v povojih

Nadalje avtorica v članku napačno navaja: "Ko je vodenje agencije leta 2020 prevzel Robert Repnik, je eden od informatikov zaradi nerazumevanja in preobremenjenosti agencijo zapustil." Pravilno dejstvo je, da je edini informatik, ki je ARRS zapustil, to storil v času, ko je funkcijo vršilca dolžnosti direktorja ARRS opravljal prof. dr. Blaž Zmazek. ARRS hrani dokumentacijo, iz katere je razvidno, zakaj je informatik zapustil ARRS, in iz nje je razvidno, da ne zaradi preobremenjenosti, podrobnejših navedb pa zaradi varstva osebnih podatkov ARRS ne more razkriti.

V zvezi s portalom eObrazci članek napačno navaja: "V podjetju nChain naj bi zaznali, da je stanje na agenciji zelo tvegano, na kar naj bi opozorili tudi takratnega direktorja Repnika, ponudili naj bi mu tudi "varen" prehod na nov sistem, z namenom, da portal eObrazci ne bi nenadoma odpovedal." Pravilno dejstvo je, da je tvegano stanje ARRS zaznala, ker je sistem deloval na način, da je bilo upravljanje z njim odvisno od enega človeka, informatika ARRS. Ob povabilu takratnega vršilca dolžnosti direktorja, da zaradi razbremenitve internega informatika sami prevzamejo upravljanje eObrazcev, je podjetje nChain vztrajalo, da storitev na eObrazcih nikakor ne morejo sami samostojno izvajati. Podjetje nChain ARRS tudi ni ponudilo "varnega" prehoda, ampak nadaljnjo vezanost ARRS na dotedanja informatika in njihovo nadaljnje ekskluzivno lastništvo izvorne kode.

Mitja Lainščak, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Foto: MMC RTV SLO
Mitja Lainščak, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Foto: MMC RTV SLO

V zvezi s posredovanjem vlog ARRS tujim recenzentom v slovenščini članek napačno navaja: "V visokošolskem sindikatu Slovenije pa so že takrat opozarjali, da ni šlo za "naključno napako", temveč za nepremišljeno uporabo testne in nepreizkušene verzije za ocenjevanje projektov." Pravilno dejstvo je, da se je to zgodilo v starem sistemu eObrazci in je bila najbolj očitno posledica programerske napake, kar je ugotovila zunanja raziskava, ne pa napake na novem sistemu DigitalForms.

Glede vzpostavitve portala Digital Forms članek pomanjkljivo navaja: "Po naših informacijah naj bi vzpostavili portal DigitalForms, ki omogoča prijavo projektov." Pravilno dejstvo je, da DigitalForms ne omogoča samo prijave projektov, temveč tudi druge vrste prijav.

Mitja Lainščak, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije