Visokoenergijski sunkovni laser se uporablja za pripravo gruč elektronov, ki nato v laserju na proste elektrone proizvajajo koherentne sunke rentgenske svetlobe. Foto: Univerza v Novi Gorici/CasarsaGuru

Primož Rebernik Ribič in Giovanni De Ninno sta bila del mednarodne skupine raziskovalcev, ki je na laserju na proste elektrone FERMI v Bazovici pri Trstu izvedla poskus, pri katerem je uporabila novo metodo, pri kateri so gručo elektronov pred emisijo pripravili, da je sevala svetlobo točno določene valovne dolžine, sporočajo iz Univerze v Novi Gorici.

Članek je objavljen v reviji Nature Photonics.

"FERMI je trenutno edini rentgenski laser na proste elektrone na svetu, ki deluje v takšni postavitvi," je povedal prvi avtor Rebernik Ribič.

"Metoda bo omogočila generacijo močnih in koherentnih laserskih pulzov z valovnimi dolžinami le nekaj nanometrov, ki jih bo v prihodnosti mogoče uporabiti za preučevanje strukture in dinamike bioloških vzorcev in za izvajanje popolnoma novih poskusov na novo nastajajočem področju nelinearne rentgenske optike."

Laserji na proste elektrone namreč proizvajajo rentgensko svetlobo v obliki zelo močnih in kratkih sunkov, ki dovoljujejo preučevanje interakcij med osnovnimi gradniki snovi, kot so atomi in molekule, na njihovih naravnih časovnih skalah.

Informacije, ki jih je mogoče pridobiti z laserji na proste elektrone, pa so uporabne pri razvoju novih zdravil, elektronskih naprav in pri preverjanju fizikalnih modelov, so še zapisali na univerzi.