Foto: BoBo
Foto: BoBo

Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) pri presoji izpolnjevanja meril za vodje projektov ne upoštevajo podaljšanega obdobja za zajem mednarodno primerljivih rezultatov zaradi začasne neprekinjene odsotnosti, čeprav mu to izrecno narekuje tudi 63. člen zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, so v skupnem odprtem pismu opozorili v Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS), Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam.

"Direktorica Arisa namreč zahteva, da prijaviteljice oziroma prijavitelji projektov, čeprav so bili dlje časa upravičeno odsotni, izpolnijo kriterije za vodje projektov glede citiranosti in minimalno oceno iz znanstvenih objav, ki upošteva kvaliteto objav, v enakem časovnem obdobju, kot če bi se v tem obdobju lahko strokovno udejstvovali. S tem se Aris postavlja nad zakon in dejansko diskriminira znanstvenice ter znanstvenike, ki se zaradi nosečnosti, materinstva, starševstva ali svojega zdravstvenega stanja določeno obdobje niso mogli strokovno udejstvovati," so navedli v pismu.

Aris, kot navajajo, je na letošnjem projektnem razpisu zavestno zavrnil in izločil projektne prijave prijaviteljev in prijaviteljic, ki so na podlagi dokumentirane upravičene odsotnosti uveljavljali podaljšanje obdobja zajema znanstvenih objav za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo projekta. "Ker pa se tudi številni institucionalni pravilniki sklicujejo na izpolnjevanje pogoja za vodjo projekta, se diskriminacija posledično širi in odraža tudi na primer pri dodelitvi mentorskih mest na posameznih znanstvenoraziskovalnih institucijah, možnosti vodenja programskih skupin ipd.," so dodali.

To je po mnenju treh sindikatov "nedopustna in zavestna diskriminacija pri ključnem nacionalnem financerju znanosti v Sloveniji, ki prizadene predvsem mlade znanstvenice, ki se odločijo za materinstvo, ter vse, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni."

Zato Zagovornika načela enakosti pozivajo, da začne postopek ugotavljanja in odprave diskriminacije in sproži postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti meril, na podlagi katerih Aris presoja izpolnjevanje meril za vodje projektov.

Ob tem pričakujejo, da se bo do diskriminatornih praks Arisa opredelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, direktorico Arisa Špelo Stres pa pozivajo, da diskriminacijo nemudoma odpravi.

Ministrstvo bo preverilo navedbe

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se je za STA odzvalo, da bodo Aris pozvali k pojasnitvi navedb v dopisu sindikatov. Na ministrstvu, kot navajajo, pa deluje komisija za enake možnosti na področju znanosti, ki jim pomaga pri podpiranju promocijskih dejavnosti za uveljavitev načela enakih možnosti spolov, pri sledenju načela uravnoteženega zastopanja obeh spolov pri imenovanju delovnih teles v pristojnosti ministrstva, pristojnega za znanost, ter pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov, ki obravnavajo enakost možnosti spolov in uveljavitev vloge žensk v znanosti v Sloveniji.