Sredstva za znanost se ob konjunkturi zvišujejo. Kaj pa bo ob napovedani recesiji? Foto: BoBo

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je na Twitterju zapisal, da je "vesel, da se je vlada odločila, da bo prvič v zgodovini Slovenije za znanost in raziskovanje namenila več kot 200 milijonov evrov". Dodal je, da bo to pomemben pospešek slovenskemu gospodarskemu in družbenemu razvoju.

Manj bleščeča plat znanosti: Niti ni pomembno, če se kaj naredi, saj posledic ni

Gre za 13,7-odstotno povečanje proračuna glede na sprejeti proračun za leto 2019 in 12,7-odstotno povečanje glede na lanski proračun. V izjavi za javnost so na ministrstvu zapisali, da so na področju raziskav in inovacij poleg finančnih potrebne tudi sistemske spremembe, zato so pripravili predlog zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki bo šel kmalu v medresorsko usklajevanje.

Poudarjajo, da je za doseganje zastavljenega cilja, ki je en odstotek BDP-ja za znanstvenoraziskovalno dejavnost v letu 2022, treba močno okrepiti financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v naslednjih treh letih. "V Sloveniji imamo dobro razvito, sodobno akademsko okolje, a da bi se lahko prebili med vodilne inovacijske države, mora vlada prepoznati vitalen pomen znanosti za družbo in zagotoviti stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti," je ob tem poudaril Pikalo.

Fakultet ne bomo zapirali, lahko pa jih pahnemo v tretji svet

Kaj je za ministrstvo prednostno
Na ministrstvu so kot glavne prioritete na področju znanosti v letu 2019 navedli sistemsko financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, spodbujanje vključevanja slovenskih raziskovalcev v evropski raziskovalni prostor, financiranje podoktorskih projektov za v tujini izobražene Slovenke in Slovence in prispevek k izgradnji vrhunske evropske raziskovalne infrastrukture.

Prav tako so kot prioriteto navedli sofinanciranje devetih raziskovalno-razvojnih programov, izgradnjo centra odličnosti InnoRenew CoE in nakup vrhunske raziskovalne opreme ter sofinanciranje nadgradnje obstoječih HPC-zmogljivosti z vzpostavitvijo superračunalniškega vozlišča HPC RIVR in podatkovnega skladišča.