Vrsta prebežnikov med nedavnim prebežniškim valom nekje v Evropi. Foto: EPA
Vrsta prebežnikov med nedavnim prebežniškim valom nekje v Evropi. Foto: EPA

S trenutno razpoložljivimi kadrovskimi viri se namreč lahko zagotavlja zgolj minimalni standard oskrbe in pomoči pri vključevanju v okolje, s katerimi pa ni mogoče zagotavljati celostne obravnave prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito glede na potrebe te populacije.

Vlada utemeljuje potrebo po javnih delih za oskrbo in integracijo

Uredba podrobneje ureja način izvedbe preselitve oseb v Slovenijo na podlagi kvote, je vlada sporočila prek digitalnega omrežja Tumblr. Med drugim določa, kje se vloži prošnja za mednarodno zaščito, predvideva pa tudi informiranje ljudi, ki bodo sprejeti v Slovenijo na podlagi kvotnega sistema, in sicer že pred prihodom v Slovenijo. Omenjeni bodo tako seznanjeni z informacijami o naši državi, kulturnih značilnostih in navadah, vključno z informacijami o prepovedi poligamije in o enakosti spolov ter o pravicah in dolžnostih prosilcev za mednarodno zaščito in ljudi s priznano mednarodno zaščito.

Informiranje bo zagotovilo pristojno ministrstvo, ki bo krilo tudi stroške tolmačenja.

Pomoč pri integraciji
Uredba določa tudi način prihoda v Slovenijo in pomoč pri integraciji. Ta je določena v obliki orientacijskega programa, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnem spoznavanju vsakdanjega življenja, so še navedli na vladi.

Vlada s sklepom določila število sprejetih ljudi, njihovo kategorijo, pa tudi državo ali del države, iz katere bodo ljudje sprejeti. Za izvedbo sklepa bo imenovala delovno skupino, je razvidno iz vladnega gradiva.

Oskrba s programom javnih del
Vlada je še naložila ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da za urad za oskrbo in integracijo migrantov do 31. maja pripravi poseben program javnih del, ki bo namenjen izvajanju pomoči pri nemoteni oskrbi in nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito ter pomoči pri vključevanju oseb s priznano mednarodno zaščito v okolje.

Zaradi povečanega števila ljudi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter izvajanja projekta relokacije iz Italije in Grčije se bo bistveno povečalo predvsem število tistih s priznano mednarodno zaščito, ugotavlja vlada v sporočilu za javnost. Posledično pa je treba zagotoviti zadostne kadrovske resurse, ki bodo zagotavljali nemoteno ter celostno oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito ter intenzivno pomoč pri vključevanju ljudi s priznano mednarodno zaščito.

Ministrstvo za delo bo torej pripravilo poseben program javnih del, namenjen socialni in delovni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih, storitve, ki jih bodo opravljale te osebe, pa bodo namenjene nemoteni oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu in njegovih izpostavah, ter še učinkovitejšemu vključevanju tistih s priznano mednarodno zaščito v okolje.

En program že v teku
Ministrstvo za notranje zadeve že od sredine leta 2016 izvaja podoben program javnega dela z nazivom Pomoč osebam na področju mednarodne zaščite, v katerega se lahko vključi do največ 63 dolgotrajno brezposelnih. Naloge ministrstva, povezane z oskrbo beguncev, se junija prenašajo na omenjeni urad. Posledično bodo 41 dolgotrajno brezposelnih, ki so že vključeni v program javnih del ministrstva za notranje zadeve, oziroma prostih mest iz tega programa prenesli na urad. Ministrstvo pa bo program nadaljevalo z 22 udeleženci, ki bodo opravljali naloge, vezane na Center za tujce in njegove izpostave.

S trenutno razpoložljivimi kadrovskimi viri se namreč lahko zagotavlja zgolj minimalni standard oskrbe in pomoči pri vključevanju v okolje, s katerimi pa ni mogoče zagotavljati celostne obravnave prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito glede na potrebe te populacije.

Vlada utemeljuje potrebo po javnih delih za oskrbo in integracijo