Foto: Matej Kolakovič
Foto: Matej Kolakovič
Foto: Matej Kolakovič
Foto: Matej Kolakovič

Naj spomnimo: prvo DAB+ omrežje R1 je začelo delovati 19. septembra 2016, v okviru katerega oddajajo štirje nacionalni radijski programi RTV Slovenija (Prvi program RA Slovenija - Prvi, Drugi program RA Slovenija - Val 202, Tretji program – program ARS in Radio SI) in petnajst komercialnih programov. Zmogljivost prvega R1 multipleksa je polno zasedena. Drugo lokalno DAB+ omrežje R3 za pokrivanje Ljubljane s širšo okolico deluje od začetka letošnjega aprila.

Izgradnja tretjega DAB+ omrežja in drugega z nacionalno pokritostjo pod oznako multipleks R2 je zaključena in z današnjim dnem tudi uradno deluje. Nov multipleks je razdeljen na vzhodno in zahodno regijo, vanj pa so že vključeni regionalni radijski programi in programi narodnostnih skupnosti, ki delujejo v okviru RTV Slovenija (Radio Koper, Radio Maribor, Radio Capodistria in Pomursko-madžarski radio), drugi slovenski lokalni radijski programi pa se bodo vključili na podlagi razpisa AKOS-a.

Pokritost Slovenije z DAB+ R2 omrežjem

Osnovno omrežje DAB+ R2 je postavljeno na devetih oddajnih točkah. Zahodni del na Belem križu, Kuku, Nanosu, Skalnici in Tinjanu, vzhodni del pa na Boču, Plešivcu, Pohorju in Trdinovem vrhu. Vanj so že vključeni regionalni radijski programi in programi narodnostnih skupnosti, ki delujejo v okviru RTV Slovenija (Radio Koper, Radio Maribor, Radio Capodistria in Pomursko-madžarski radio).

Z izgradnjo novih DAB+ omrežij RTV Slovenija širi novo ero radijskega oddajanja. Nov pomembnem tehnični mejnik za Slovenijo je velik korak predvsem za regionalne, lokalne in manjšinske radijske programe. Ti bodo z vključitvijo v DAB+ omrežje pridobili tudi na pokritosti.

Foto: RTV SLO/Adrijan Pregelj
Foto: RTV SLO/Adrijan Pregelj

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija, je ob zagonu DAB+ omrežja R2 povedal: "Veseli me, da smo med vodilnimi organizacija tudi na tem področju. Od poskusnega oddajanja 1997, ko smo bili še zanesenjaki, do danes, ko je oddajanje radijskega digitalnega signala realnost. Novo, tretje omrežje pomeni velik korak naprej. Zadovoljen ugotavljam, da RTV Slovenija v vseh teh letih stopa v korak s tehnologijo, tudi na področju oddajnikov in zvez, kar smo z današnjim zagonom DAB+ R2 omrežja ponovno dokazali."

Foto: RTV SLO/Adrijan Pregelj
Foto: RTV SLO/Adrijan Pregelj

Miran Dolenec, vodja Oddajnikov in zvez RTV Slovenija je ob tem povedal: "Pred štirimi leti smo pričeli z rednim oddajanjem DAB signala na celotnem ozemlju Slovenije. Takrat še nismo vedeli, kako hitro se bo ta tehnologija uveljavljala. Danes lahko ugotovimo, da radijski programi vidijo že zdaj, pa tudi v prihodnosti, DAB kot pomembno pot do poslušalcev, zato je zmogljivost prvega DAB+ R1 omrežja povsem zasedena,saj prenaša kar 19 različnih radijskih programov, zato je bilo nujno poskrbeti za nove zmogljivosti, ki jih ponujamo od danes."

Pokritost Slovenije z DAB+ R1 omrežjem

Od 19. septembra 2016 je poslušalcem v Sloveniji na voljo sprejem RA-programov tudi v digitalni tehniki. V okviru prvega DAB+ multipleksa R1 je bilo najprej postavljenih sedem oddajnih točk - Pohorje, Plešivec, Trdinov vrh, Krvavec, Krim, Nanos in Tinjan, v štirih letih pa so bili dodani še Beli križ, Kuk, Kranjska Gora, Laško, Skalnica in Ljubljana - Šance. Pokritost z digitalnim signalom več kot 85% slovenskih gospodinjstev, pokrit je tudi večji del (94%.%) avtocestnega križa, saj je radio nepogrešljiv medij v avtomobilih. RTV SLO je pridobila pravice za štiri programe (Prvi, Val 202, ARS in RSI). Pravico za širjenje RA-programa v digitalnem načinu je sprva pridobilo tudi osem komercialnih programov, zdaj pa jih je petnajst.

Konec leta, natančneje 21. decembra, morajo biti po evropski direktivi vsi novi avtomobili opremljeni z DAB+ radijskim sprejemnikom. Potrošnikom svetujejo, naj bodo pri nakupu novega avtomobila pozorni, kakšen radio je vgrajen, saj je zamenjava FM radijskega sprejemnika za DAB+ sprejemnik znatno dražja kot nakup avta z vgrajenim DAB+ sprejemnikom. Zaradi uvedbe evropske direktive si RTV Slovenija v sklopu enote Oddajniki in zveze prizadeva do decembra zagotoviti čim boljšo pokritost s DAB+ signalom v okviru multipleksa R1, R2 ali R3. Tako bodo prednosti, ki jih DAB+ omrežje zagotavlja, na voljo še širšemu delu javnosti.

Foto: Matej Kolakovič
Foto: Matej Kolakovič
V Sloveniji bo do nadaljnjega FM-omrežje delovalo vzporedno z DAB+ omrežjem

Kljub nadgradnji omrežja DAB+ in s tem razširjanju radijskega signala v digitalni obliki ugašanje FM radijskega signala v Sloveniji v bližnji prihodnosti ni predvideno. Norveška kot do sedaj edina evropska država je FM-omrežje ugasnila leta 2017, Švica namerava začeti ugašanje FM-oddajnikov leta 2022, ostale države pa takšnih načrtov še nimajo.