Odvetnik se je na višjo sodno instanco pritožil zaradi višine kazni, saj sme po zakonu sodišče storilcu, ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje, vendar med sojenjem še ni dopolnil 21 let, izreči kazensko sankcijo za mladoletnike. Foto: Pixabay
Odvetnik se je na višjo sodno instanco pritožil zaradi višine kazni, saj sme po zakonu sodišče storilcu, ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje, vendar med sojenjem še ni dopolnil 21 let, izreči kazensko sankcijo za mladoletnike. Foto: Pixabay

Voglov odvetnik Borut Markošek se je na višjo sodno instanco pritožil zaradi višine kazni, saj sme sodišče po zakonu storilcu, ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje, vendar med sojenjem še ni dopolnil 21 let, izreči kazensko sankcijo za mladoletnike.

Vendar, kot ugotavljajo višji sodniki, v Voglovem primeru že izhodiščni pogoj za uporabo tega zakonskega določila ni izpolnjen. Vogel je bil ob umoru res star 20 let, vendar je ob koncu novembra, ko so mu v imenu ljudstva izrekli sodbo, že dopolnil 21 let.

Mati umorjene je v okrožnem postopku priglasila tudi zahtevek za povrnitev premoženjske škode (stroški v zvezi s pogrebom) in okrog 70.000 evrov za nepremoženjsko škodo. Okrožno sodišče ji je za prvo prisodilo 1950 evrov, s preostalim zahtevkom pa jo je napotilo na pot pravde.