Dušan Črnigoj Foto: BoBo
Dušan Črnigoj Foto: BoBo
Črnigoj oproščen v zadevi Stavbenik
Črnigoj ni kriv v zadevi Stavbenik

Kot je ugotovilo sodišče, v poslih, ki jih je pod drobnogled vzelo sodišče, ni prišlo do oškodovanja Primorja ali države.

Tožilka Damjana Bandelj je za Črnigoja zaradi zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode s prodajo delnic Stavbenika leta 2001 sicer med drugim zahtevala tri leta in osem mesecev zapora. Poleg zaporne kazni je Bandljeva za Črnigoja zahtevala tudi plačilo 27.000 evrov denarne kazni, povračilo premoženjskopravnega zahtevka Primorja ter plačilo vseh stroškov.

"Pričakovali smo tako razsodbo. Bolj kot se je vlekel postopek, bolj je bilo jasno, da škode ni mogoče dokazati, ker je tudi teoretično ni bilo," je po razglasitvi sodbe povedal Črnigojev zagovornik Danilo Grilj.

Dodal je, da tožilka v svoji zaključni besedi sploh ni utemeljila škode na podlagi obtožnega akta. Prepričan je, da pri utemeljevanju škode ni sledila svoji obtožbi. "Škodo je utemeljevala na strokovno povsem zgrešenih postavkah in jasno je bilo, da to ne zdrži niti civilnopravne presoje glede škode niti z vidika korporacijskega prava. Tako je bilo že nekaj časa nazaj jasno, kakšna bi morala biti in sedaj tudi je sodba," je poudaril. Grilj je še dodal, da bi morali tožilci v tako zahtevnih in kompleksnih zadevah, kot je bila ta, imeti strokovno pomoč s področja, ki jim ni čisto blizu.

"Državne nadzorne institucije posel potrdile"
Šlo je za zelo kompleksen primer, zato je bilo toliko bolj nenavadno, da je tožilka Črnigoju "očitala, da je te delnice kupil z naklepom, da oškoduje Primorje ter sebi in vodilnim delavcem pridobi korist," pa je povedal drugi Črnigojev zagovornik, Janez Koščak, in dodal, da se je na eni zadnjih obravnav samo zadnjo izvedenko, ki je strokovnjakinja v tej stroki, zasliševalo več kot dve uri, Črnigoj pa ni "guru računovodstva, knjigovodstva ali delničarstva, tako da je bil ta očitek popolnoma neutemeljen".

Poudaril je še, da so vse državne nadzorne institucije potrdile ta posel in v njem niso našle ničesar spornega. "Zato je po mojem mnenju toliko bolj nenavadno, da je do postopka sploh prišlo," je še dejal Koščak.

Nasprotno pa take odločitve ni pričakovala tožilka. "Odločitev sodišča me je presenetila, nisem pričakovala take, zato se bom na to odločitev pritožila," je bila kratka Bandljeva.

V preteklosti spoznan za krivega
Črnigoj je bil obtožen zlorabe položaja pri prodaji 95.305 delnic Stavbenika, hčerinske družbe Primorja, družbi Vital, ki naj bi jih nato pod ceno prodala Črnigoju in 28 vodilnim zaposlenim v Primorju. Tik pred zaključkom ponovljenega sojenja je tožilka spremenila obtožnico. Poleg povzročitve škode zaradi prodaje delnic Stavbenika naj bi Črnigoj na tak način po mnenju tožilstva znižal tudi vrednost premoženja Primorja.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je Črnigoja v tej zadevi že spoznalo za krivega zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode. Na sodbo pa sta se pritožila tako Črnigoj kot tudi državna tožilka, ki je menila, da je kazen premila. Koprsko višje sodišče je nato prvostopenjsko sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje.

Celotni sodni postopek je trajal kar 11 let, skupno je bilo opravljenih 27 glavnih obravnav, sodišče pa je pridobilo izvedenska mnenja petih sodnih izvedencev.

Črnigoj oproščen v zadevi Stavbenik
Črnigoj ni kriv v zadevi Stavbenik