Franca Kanglerja v zadevi Bah tožilstvo bremeni sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.  Foto: MMC RTV SLO/Klara Širovnik
Franca Kanglerja v zadevi Bah tožilstvo bremeni sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Foto: MMC RTV SLO/Klara Širovnik

Franca Kanglerja tožilstvo bremeni sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Očitajo mu, da je izkoristil svoj županski vpliv na direktorico medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman, da je leta 2009 zaposlila podžupanjo Astrid Bah in da ji je sklad poravnal šolnino za podiplomski študij. Zaradi tega je bil Kangler že obsojen na sedem mesecev pogojne kazni, vendar je zadeva padla na vrhovnem sodišču.

V ponovljenem sojenju na predobravnavnem naroku na mariborskem okrajnem sodišču je Kangler podal predlog za prenos pristojnosti na drugo okrajno sodišče zunaj pristojnosti višjega sodišča v Mariboru. Vztrajal je namreč, da so se v postopkih proti njemu zgodile številne postopkovne kršitve in da mu pred višjim sodiščem v Mariboru ter pred okrajnimi sodišči z njegovega območja ne bo zagotovljeno pošteno sojenje. To je utemeljeval tudi s tem, da so vsi postopki zoper njega na sodiščih zunaj Maribora odločeni v njegovo korist, le na sodiščih v Mariboru ni bil uspešen, uspelo pa mu je z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Vrhovno sodišče je v senatu, ki ga je vodil Branko Masleša, sestavljali pa sta ga še sodnici Barbara Zobec in Kristina Ožbolt, ugotovilo, da je podan tehten razlog za prenos pristojnosti in za odločanje o kazenski zadevi določilo okrajno sodišče v Novem mestu, ki spada pod višje sodišče v Ljubljani.

Sodišče mora ohranjati videz nepristranskosti

V obrazložitvi so pojasnili, da se je v sodni praksi izoblikovalo stališče, da je tehten razlog za prenos krajevne pristojnosti podan takrat, kadar obstajajo okoliščine, ki objektivno ne zagotavljajo nepristranskega sojenja. Pri tem pa so dodali, da je "pomemben element pravice do nepristranskega sojenja med drugim zahteva, da se mora nepristranskost odražati navzven". Iz omenjene pravice torej izhaja tudi zahteva, da sodišče pri ravnanju v konkretni zadevi ustvarja oziroma ohrani videz nepristranskosti.

Vrhovni sodniki so še navedli, da iz sodne prakse izhaja tudi, da Kanglerjevo "nezadovoljstvo s preteklim odločanjem" v kazenskem postopku zoper njega samo po sebi ne more predstavljati tehtnega razloga za prenos pristojnosti. "Vendar pa obravnavana zadeva bistveno odstopa od primerljivih zadev iz dosedanje sodne prakse, hkrati pa so v konkretnem primeru podane druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na zaupanje, ki ga mora z vidika videza nepristranskosti uživati sodišče pri obdolžencu in povprečno razumni javnosti".

Ob tem je senat med okoliščinami tudi navedel, da je pred sodišči v Mariboru potekalo več postopkov, ki so bili povezani s Kanglerjevo župansko funkcijo, postopki pa so bili deležni velike pozornosti javnosti. Prav tako senat ni mogel mimo tega, da se je večina postopkov zoper Kanglerja končala z zavrnilnimi ali oprostilnimi sodbami in da je v obsodilnih uspel šele z izrednim pravnim sredstvom.

Senat sicer opozarja, da je v omenjeni zadevi postopek šele pred sodiščem prve stopnje, zato ni mogoče že vnaprej dvomiti o nepristranskem odločanju pred sodiščem druge stopnje. Je pa na tej stopnji po njegovih navedbah relevanten videz nepristranskosti višjega sodišča v Mariboru, ki je enkrat že odločalo o pritožbi na prvostopenjsko sodbo v tem postopku in pri tem "večkrat zavzelo do obdolženca neugodna stališča". Hkrati se je večina v pritožbi uveljavljanih kršitev pozneje izkazala kot utemeljena.

"Glede na obdolženčevo dojemanje sodišč s sedežem v Mariboru bi tudi takšna neutemeljena zavrnitev pritožbenih očitkov z njegovega vidika lahko vzbujala določeno mero dvoma o videzu nepristranskosti odločanja pred mariborskim višjim sodiščem," piše senat.

Kanglerju ne bodo več sodili v Mariboru

Ustavni pravnik Jurij Toplak je ob tem opozoril, da je vrhovno sodišče preneslo le ta postopek, saj je Kangler predlagal prenos pristojnosti za zdaj le v eni zadevi. "A ker vse, kar velja v tem postopku, velja tudi v drugih Kanglerjevih zadevah, ni dvoma, da mu mariborska sodišča ne bodo mogla več soditi tudi v vseh drugih odprtih zadevah," je prepričan Toplak.