Banka Slovenije v preiskavah sodeluje z NPU-jem. Foto: BoBo
Banka Slovenije v preiskavah sodeluje z NPU-jem. Foto: BoBo
NLB
NLB je v zadnjem letu in pol našel sume kaznivih dejanj pri 47 naložbah, zoper 28 oseb je podal kazenske ovadbe. Foto: BoBo

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) obravnava še 99 kaznivih dejanj, v okviru katerih obravnava najmanj 440-milijonsko škodo. Pri preiskavah NPU-ja tesno sodeluje s strokovnjaki Banke Slovenije, s katerimi so odkrili tudi več modelskih nepravilnosti.

NPU in Banka Slovenije sta moči združila v posebni inšpekcijski skupini, ki je zaživela marca. V njej so poleg kriminalistov inšpektorji, pravniki, ekonomisti, forenzik in cenilci, ki jim s svojimi specifičnimi znanji nudijo strokovno podporo pri interpretaciji bančnih predpisov in bančne prakse.

Največkrat obravnavana zloraba položaja
Takšno sodelovanje po navedbah policije in centralne banke prinaša hitrejše odkrivanje in prepoznavanje nepravilnosti in kaznivih dejanj, ki jih prijavljajo ali banke ali Banka Slovenije ali kdo drug. Policija v teh primerih največkrat obravnava kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Skupina pa pripomore, da v primerih, ki si to zaslužijo, obtožnice čim prej postanejo pravnomočne.

Vsa slaba posojila niso posledica kaznivih dejanj
Skupina je v preteklem poslovanju bank odkrila tudi več modelskih tipov obnašanja, ki so predvsem posledica slabih korporativnih praks, so dejali v centralni banki. Izpostavili pa so, da niso vsa slaba posojila posledica kaznivih dejanj. Večina je posledica slabih poslovnih odločitev. Iz posameznih primerov pa je mogoče izluščiti, da so bile nekatere cenitve nepremičnin v obdobju t. i. debelih krav kljub zelo pozitivnim makroekonomskim okoliščinam prenapihnjene.

Banka Slovenije je v zadnjih štirih letih sicer na policijo podala 11 ovadb, to pa počnejo tudi banke same. Sploh tiste, ki jih je morala država zaradi visokih izgub podržaviti, torej NLB, NKBM, Abanka ter Probanka in Factor banka. Slednji sta sicer v postopku nadzorovane likvidacije.

Banke podajajo kazenske ovadbe in vlagajo tožbe
Nova Ljubljanska banka je v zadnjem letu in pol našla sume kaznivih dejanj pri 47 naložbah, zoper 28 oseb je podala kazenske ovadbe. V kazenskih postopkih je banka priglasila skupaj za 50 milijonov premoženjskopravnih zahtevkov. Kot izhaja iz NLB-jevega septembrskega poročila, je v letu 2014 banka vložila tudi dve odškodninski tožbi v skupni vrednosti osem milijonov evrov izpred več let.

Tudi NKBM je vložil kazenskih ovadb in tožb. V preteklih dveh letih je banka vložila več kazenskih ovadb in tožb za odškodninsko in kazensko odgovornost proti odgovornim osebam oziroma pravnim in fizičnim osebam v banki in skupini. Več podrobnosti ali najnovejših podatkov niso želeli razkriti, enako skrivnostni pa so tudi v Abanki.

Probanka in Factor banka sta od začetka likvidacije vložili 13 kazenskih ovadb. Predsednik izredne uprave Probanke Imre Balogh je nedavno povedal, da bodo preiskavo 17 dogodkov v skupni vrednosti blizu 100 milijonov evrov kmalu predali tožilstvu, delo na tem področju pa bodo nadaljevali.