V industrijskem obratu, ki danes že nemoteno posluje, je nastala le gmotna škoda, ki po prvih ocenah znaša okoli 40.000 evrov. Foto: MMC RTV SLO
V industrijskem obratu, ki danes že nemoteno posluje, je nastala le gmotna škoda, ki po prvih ocenah znaša okoli 40.000 evrov. Foto: MMC RTV SLO

Kriminalisti so opravili ogled kraja in identificirali mesto nastanka požara. V ponedeljek zvečer je zagorelo v enem od večjih zabojnikov za industrijske odpadke, ogenj pa se je od tam razširil še na dva sosednja zabojnika in na parkirano tovorno vozilo, plastične zbiralnike in del nadstreška. Pri plastičnih zbiralnikih je ogenj poškodoval samo zunanjost, pogorel pa je material v zabojnikih, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po do zdaj preverjenih podatkih so bili industrijski odpadki v zabojnik, kjer je zagorelo, preloženi v ponedeljek dopoldne. Z ogledom kraja dogodka so kriminalisti izključili možnost, da bi bil požar podtaknjen.

Požar v industrijski coni Laze gasilo okoli 100 gasilcev

V zabojniku je prišlo do samovžiga
Kot so sporočili iz podjetja Ekol, je zagorelo pod nadstreškom v enem od zabojnikov z mešanimi industrijskimi odpadki, ki so bili pripravljeni za nadaljnjo oddajo v končno obdelavo k pooblaščenim obdelovalcem odpadkov v tujino.

V kovinskem zabojniku prostornine 30 kubičnih metrov, v katerem so bile trdne frakcije, kot so odpadna plastična embalaža, naoljene krpe, odpadno olje in zračni filtri ter drugi odpadki, je prišlo do samovžiga.

Hitro posredovanje gasilcev
V objektu so že od leta 2017 nameščeni sistemi za samodejno javljanje požara, ki ob prvi zaznavi dima takoj alarmira Gasilsko-reševalno službo Kranj, ki je v Laze prispela v petih minutah. K hitremu posredovanju je prispevala tudi majska požarna vaja. Požar je bil omejen na površino manj kot 100 kvadratnih metrov in se zaradi hitre intervencije gasilcev ni širil po zunanji površini.

V intervenciji je sodelovalo več kot 100 gasilcev iz Gasilsko-reševalne službe Kranj in osmih okoliških gasilskih društev, ki so požar hitro omejili, v celoti pa so ga pogasili v dveh urah. Pri gašenju so porabili okoli 50 kubičnih metrov vode, pomešane z biorazgradljivo peno. Poškodovanih ni bilo, zaradi požara pa so 30 zaposlenih v sosednjem objektu takoj evakuirali.

V industrijskem obratu, ki danes že nemoteno posluje, je nastala le gmotna škoda, ki po prvih ocenah znaša okoli 40.000 evrov.

Ekol odpadkov ne obdeluje kemično
Kot je povedala zunanja sodelavka podjetja Ekol Tina Zupančič, se v Ekolu ne more zgoditi podobno, kot se je pred dvema letoma v Kemisu, saj gre za različna obrata z različnimi vrstami obdelav odpadkov, pri čemer Ekol le sortira odpadke za odvoz v sežigalnico v tujino in jih ne obdeluje kemično. Različne so tudi količine odpadkov, zato bi bilo oba obrata težko primerjati.

"Za varnost je poskrbljeno maksimalno, saj je glede na veliko požarov v Sloveniji v zadnjih letih podjetje že pred dvema letoma pristopilo k reševanju te problematike in namestilo najsodobnejše javljalnike požarov," je poudarila. Pojasnila je, da so tako v notranjosti kot na zunanjem delu nameščeni optični, dimni, plamenski in termični javljalniki z neposredno povezavo na kranjsko poklicno gasilsko enoto. To omogoča zgodnje posredovanje, ki zmanjša možnost razširitve požara.

V industrijski coni Laze je intervencija končana, podjetje že deluje. Foto: BoBo
V industrijski coni Laze je intervencija končana, podjetje že deluje. Foto: BoBo

Prebivalci niso pomirjeni
Okoliške prebivalce kljub prvim meritvam in trditvam Ekola še vedno skrbi morebitno onesnaženje.

Zato že dolgo zahtevajo ureditev območja ali celo selitev cone na drugo lokacijo.

Lega v Lazah je po mnenju civilne iniciative za zeleno Stražišče za takšno podjetje povsem neprimerna, saj gredo vse odplake v potok, ta pa se zliva v Žabnico, ki je ključna za podtalnico za oskrbovanje škofjeloškega in ljubljanskega območja.

Občina rešitev vidi v urejeni kanalizaciji
V Mestni občini Kranj pa so poudarili, da bi težavo rešila urejena kanalizacija.

Zatrdili so, da območju industrijske cone Laze posvečajo vso pozornost, kar se tiče varnostnih ukrepov, urejanja kanalizacijskega omrežja in varovanja okolja. Zadnjih nekaj let je občina predlagala tudi več rešitev, tokratni požar pa znova odpira vprašanja urejanja območja, še posebej komunalne infrastrukture in varnosti krajanov ter preostalih podjetij na tej lokaciji.

Kot poudarjajo na občini, se na okolju poznajo strupene odplake. Rešitev pa vidijo v gradnji ustrezne komunalne infrastrukture. Ta bi bila že zgrajena, a občina še nima gradbenega dovoljenja, saj je okoljevarstvena organizacija, ki sodeluje s civilno iniciativo za zeleno Stražišče, sprožila upravni spor. Krajani so namreč prepričani, da je načrtovana infrastruktura neustrezna in se zavzemajo za celovitejšo rešitev.

Župan Matjaž Rakovec je medtem poudaril, da bodo z izgradnjo kanalizacije podjetja prisiljena k priklopu in postavitvi male industrijske čistilne naprave. "V nasprotju z danes, ko to vodo spuščajo v greznice in po vsej verjetnosti pronica v okolje. Šele takrat bomo lahko kontrolirali, kaj izpuščajo, in bomo lahko začeli reševati problem onesnaženja potoka," je pojasnil.

Inšpekcija Ekol obiskala januarja
Na okoljskem ministrstvu so pojasnili, da so v sklopu celovitega pregleda okoljevarstvenih dovoljenj, ki je potekal med jesenjo 2018 in pomladjo letos, 15. januarja izvedli inšpekcijski pregled tudi v Ekolu na lokaciji v Stražišču. Ugotovili so nepravilnosti, zaradi katerih so podjetju izdali odločbo, da mora začeti voditi obratovalni dnevnik in dopolniti izdelani poslovnik. Ekol je ukrep izvedel v roku.

Inšpektorji so ugotovili tudi, da Ekol za 2017 ni izdelal poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod in ga v roku posredoval na agencijo za okolje. Zato so mu izdali odločbo o prekršku. Drugih nepravilnosti na kranjski lokaciji niso ugotovili.