Foto: Twitter/UKC Ljubljana
Foto: Twitter/UKC Ljubljana

Zakon o razvojni podpori pomurski regiji je bil del ukrepov za reševanje zaostrenih gospodarskih razmer v Pomurju po stečaju več ključnih podjetij, med njimi Pomurke, Mure in Nafte Lendava. Poslanci so ga oktobra 2009 sprejeli brez glasu proti.

Ukrepi v okviru tega zakona so vključevali tudi sredstva za razvojne centre, v okviru javnega razpisa so bili izbrani trije razvojni centri, ki so skupaj dobili skoraj 21 milijonov evrov sredstev.

Med njimi je bil tudi razvojni center za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov RC-ja Preko, ki je za projekt pridobivanja energentov iz komunalnih odpadkov prejel 1,4 milijona evrov. Direktor podjetja je Peter Cerar, skupaj z Golobičem pa sta po nedavnem poročanju projekta Ekstravisor TV Slovenija skoraj četrtinska solastnika RC-ja Preko preko podjetja ECOlogic, katerega solastnika sta.

Eden od ciljev projekta RC Preko je bil, da bo iz projekta izšlo 11 podjetij, a so revizorji na uradu za nadzor proračuna ugotovili, da se ta podjetja, ki so izšla iz projekta, ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso bile načrtovane v poslovnem načrtu, eno od podjetij prodaja celo plovila, po njihovi oceni pa je RC Preko s temi podjetji le formalno izpolnil zahteve, saj se ta podjetja z odpadki pravzaprav ne ukvarjajo.

Revizorji so odkrili tudi nepravilnosti, med najhujšimi je bilo plačilo za tako rekoč prepisani študiji. Ministrstvu je zadostovalo, da so upravičenost sofinanciranja dokazovali le s prvo stranjo in kazalom študij, je poročala TV Slovenija.

Eno od teh študij je RC Preko tudi naročil pri povezanem podjetju, česar ne bi smel. Plačilo študije povezanemu podjetju so ugotovili še pri študiji podjetja Lexcom za 15.000 evrov.

Direktor Lexcoma je bil v času izdelave študije, decembra 2013, Golobič.

Iz poročila o izvajanju pomurskega zakona je razvidno, da je bilo priporočilo revizije v RC-ju Preko leta 2015 vračilo dela prejetih sredstev v vrednosti 126.687 evrov. Pa tudi, da je v letu 2019 to podjetje izvajalo predvsem razna svetovanja, da je lahko pokrilo tekoče stroške, medtem ko mu na področju raziskav in razvoja ni uspelo zaključiti zastavljenih projektov niti najti ustreznega poslovnega partnerja.

Opravljene tudi že nekatere preiskave

Po poročanju spletnega portala 24ur.com je Specializirano državno tožilstvo potrdilo, da so julija 2019 prejeli kazensko ovadbo zoper fizično in pravno osebo zaradi kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropskih skupnosti. Gre za zastopnika RC Preko, Petra Cerarja in omenjeno podjetje. Novembra 2019 je bila vložena zahteva za preiskavo.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so pojasnili, da v tej zadevi še ni bilo odločeno o zahtevi za preiskavo, so pa že bila opravljena posamezna preiskovalna dejanja.

Golobiča mora potrditi še vlada

Jože Golobič je vodenje UKC-ja Ljubljana kot v. d. generalnega direktorja prevzel februarja letos, ko je bil dotedanji direktor Janez Poklukar imenovan za ministra za zdravje. Pred tem je bil Golobič od leta 2017 predsednik sveta UKC-ja Ljubljana.

Ob imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja je Golobič dejal, da se je za to odločil zaradi potrebe po zagotovitvi kontinuitete vseh zastavljenih projektov, torej da ne bi prišlo do kakršnih koli zastojev pri projektih in s tem neuspešne izvedbe projekta ali izgube evropskih sredstev.

Nato se je prijavil tudi na razpis za generalnega direktorja in bil izbran. Soglasje k njegovemu imenovanju mora dati še vlada.

Poklukar je v sredo na novinarski konferenci dejal, da z medijskimi poročanji o domnevnih nepravilnostih podjetij v Golobičevem lastništvu oz. solastništvu ni seznanjen, soglasje k imenovanju pa da je v postopku na vladi.

Golobič pa pravi, da svojega solastništva v podjetju ECOlogic, ki je eden od solastnikov RC-ja Preko, ni nikoli skrival. "Nikoli nisem aktivno vodil ali sodeloval pri upravljanju podjetja RC Preko," je poudaril v današnjih pojasnilih. Po njegovih informacijah je podjetje z državo sklenilo poravnavo. Zaradi podjetja RC Preko ali ECOlogic pa, kot trdi, ni v nobeni tožbi.

Cerar je trenutno svetovalec uprave v UKC-ju Ljubljana. V UKC je prišel v času, ko ga je vodil Aleš Šabeder. Takrat je bil Cerar Šabedrov svetovalec za nepremičnine in investicije.
Šabeder je bil sicer imenovan v času, ko je svet UKC-ja vodil Golobič. Pred tem je svet UKC-ja razrešil vodstvo UKC-ja ‒ generalnega direktorja Andraža Kopača in strokovno direktorico Marijo Pfeifer ‒, ki se je spopadalo s številnimi očitki, med drugim glede slabega poslovanja UKC-ja in razmer na področju otroške kardiologije in srčne kirurgije.

Potem ko je Šabeder stolček generalnega direktorja največje bolnišnice v državi zamenjal s stolčkom ministra za zdravje, je svet UKC-ja pod vodstvom Golobiča imenoval še Poklukarja za generalnega direktorja. A je tudi ta svojo karierno pot nadaljeval v vladi, kjer bo zdaj potrjeval Golobiča za direktorja.