V statistiki pravosodja je poleg obravnavanega števila kaznivih dejanj pomembno tudi število poznejših razsodb. Foto: Reuters
V statistiki pravosodja je poleg obravnavanega števila kaznivih dejanj pomembno tudi število poznejših razsodb. Foto: Reuters


Gospodarski kriminal v Sloveniji predstavlja petino vse obravnavane kriminalitete. Po oceni policije povzroča tudi vse več škode. V primerjavi s prvim polletjem lani se je ocenjena škoda povečala za četrtino, je razvidno s policijskega poročila o delu.

Polletno poročilo o delu policije 2013
v celoti

Povečalo se je skupno število obravnavnih kaznivih dejanj, in sicer za 49 odstotkov.

Po posameznih področjih znotraj gospodarske kriminalitete se je najbolj povečalo število obravnavanih goljufij - kar za 95,4 odstotka. Skoraj enako povečanje (za 93,5 odstotka) je na področju pranja denarja, blizu (za 81 odstotkov) je še zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Poleg 8,5 odstotka več korupcijskih dejanj je policija obravnava še za 58,8 odstotka več kaznivih dejanj z elementi korupcije.

Precej manj pri davčnih zatajitvah
Obravnava davčnih zatajitev se je v primerjavi s prvim polletjem lani zmanjšala za 62 odstotkov.

Nacionalni preiskovalni urad je v tem obdobju obravnaval 86 kaznivih dejanj, kazenske ovadbe ali poročila v njihovo dopolnitev pa je vložil zoper 55 oseb.