"Streljanje", ki naj bi ogrožalo stanovalce Celovških dvorov, je uprizoril 25-letni moški, ki tam živi. Želel je "narediti red". Foto: Policija

Glede na dogajanja zadnjih nekaj tednov v Sloveniji pa vidimo, da vsako dejanje povzroča določeno reakcijo.

Vinko Stojnšek, ljubljanska policija
Streli v Celovških dvorih so bili le slaba šala

"Lahko bi dejali, da gre za neokusno šalo 25-letnega storilca – enega izmed stanovalcev Celovških dvorov," pravi Vinko Stojnšek, predstavnik ljubljanske policije, ki je šaljivca ovadila zaradi krive ovadbe.
Uprizoritev 'streljanja'
Konec avgusta je namreč policija prejela anonimne fotografije, ki naj bi kazale na sume kaznivih dejanj – streljanje, krajo avtomobilov, gojenje prepovedanih substanc in prostitucijo. Storilec je namreč sam uprizoril streljanje v garaži Celovških dvorov, ob tem pa ga je posnela tudi varnostna videokamera. Ali je imel za pištolo dovoljenje, še preiskujejo. "To je storil, da bi naredil red," je motive osumljenca pojasnil Stojnšek in dodal, da so Celovški dvori ena izmed dobro mehansko varovanih sosesk, zdaj ob vstopu deluje zapornica, v garažo ne more stopiti kdor koli, tudi v notranjem delu je vstop mogoč samo s kartico oziroma dovoljenjem lastnika.

Tatvine - najpogosteje registrskih tablic: Rakuševa ulica: 64
PP Šiška: 1.722
Vlomi v vozila, nabiralnike, kleti: Rakuševa 30
Šiška: 1.067 Poškodovanje ključavnic, vrat, nabiralnikov: Rakuševa: 11 Policijska postaja Šiška 174

Stanovalci niso prijavili niti enega kaznivega dejanja
Policija ves čas deluje preventivno, preverila je vse anonimne navedbe, kljub pozivu pa do zdaj od stanovalcev ni prejela nobene konkretne prijave konkretnega kaznivega dejanja. Našla je le eno ukradeno vozilo, ki ga najde tudi v drugih soseskah, parkirani avtomobili brez tablic pa so odjavljeni iz prometa in so v boksih, ki so v lastništvu stanovalcev. Za avtomobilske dele je ugotovljen njihov izvor, oziroma niso ukradeni.

V Celovških dvorih ni javne hiše
V nezasedenih stanovanjih nikjer ni bilo znakov nasilnega vloma, zainteresirani kupci pa dnevno hodijo na oglede stanovanj, tudi do 15 na dan jih je, sta dejala predstavnika policije. "Tam ni javne hiše," je bil plastičen Stojnšek.

Vsako dejanje povzroča določeno reakcijo
V Rakuševi ulici, kamor sodijo Celovški dvori, so v prvih devetih mesecih ugotovili 64 tatvin registrskih tablic, v vsej Ljubljani pa 1.722 oziroma 30 vlomov od 1.067, koliko jih je bilo v prestolnici. "Sumov hudih kaznivih dejanj policija ni potrdila," je dejal Dejan Čulk s policijske postaje Šiška, Vinko Stojnšek pa, da Celovški dvori po kaznivih dejanjih prav v ničemer ne odstopajo od Bežigrada ali Viča. "Glede na dogajanja zadnjih nekaj tednov v Sloveniji pa vidimo, da vsako dejanje povzroča določeno reakcijo," je opozoril Stojnšek.

Glede na dogajanja zadnjih nekaj tednov v Sloveniji pa vidimo, da vsako dejanje povzroča določeno reakcijo.

Vinko Stojnšek, ljubljanska policija
Streli v Celovških dvorih so bili le slaba šala