Po poročanju Dela je višje sodišče potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, kjer je bila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Živcec Kalan januarja obsojena, ker je pri vodenju gospodarske dejavnosti zlorabila položaj, da bi nekomu drugemu omogočila korist, pri tem pa zastavila javni denar, čeprav tega ne bi smela. Foto: BoBo
Po poročanju Dela je višje sodišče potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, kjer je bila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Živcec Kalan januarja obsojena, ker je pri vodenju gospodarske dejavnosti zlorabila položaj, da bi nekomu drugemu omogočila korist, pri tem pa zastavila javni denar, čeprav tega ne bi smela. Foto: BoBo

Po poročanju Dela je višje sodišče je namreč potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, kjer je bila nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Živcec Kalan januarja obsojena, ker je pri vodenju gospodarske dejavnosti zlorabila položaj, da bi nekomu drugemu omogočila korist, pri tem pa zastavila javni denar, čeprav tega ne bi smela.

Živčec Kalanova je namreč 10. in 13. septembra 2010 v imenu zdravstvenega doma Izola sklenila depozitno pogodbo s Poštno banko Slovenije in nato še postojilno tripartitno pogodbo z družbo Mabra inženiring (podjetje, ki je gradilo sedanje prostore zdravniške zbornice). To posojilo je tako Mabra inženiring najela pri Poštni banki Slovenije, denar pa potrebovala za poplačilo dolgov, ker je bila v času transakcije že insolventna.

Komisija ministrstva za zdravje, ki je opravila izredni upravni nadzor, je ugotovila, da pogodba med zdravstvenim domom Izola in podjetjem Mabra inženirinDeg ni bila v skladu z zakonodajo. Prav tako je protikorupcijska komisija v načelnem mnenju zapisala, da posel ustreza definiciji korupcije. Izpostavili so, da predpisi ne dovoljujejo takšnega razpolaganja z javnimi sredstvi.

Sodbo okrajnega sodišča je potrdilo tudi višje sodišče, Živčec Kalanova pa je po poročanju Dela prejšnji teden na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.