Izvedenec je poudaril, da je na Cakića zelo travmatično vplivala njegova izkušnja v tujski legiji, v kateri je bil od julija 2015 do oktobra 2016, ko je iz nje dezertiral. Foto: BoBo/Borut Živulović
Izvedenec je poudaril, da je na Cakića zelo travmatično vplivala njegova izkušnja v tujski legiji, v kateri je bil od julija 2015 do oktobra 2016, ko je iz nje dezertiral. Foto: BoBo/Borut Živulović

Po mnenju izvedenca Gorazda Mrevljeta je Stefan Cakić dejanje storil v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti, ki je bila posledica čustvene spremenjenosti. Do te je prišlo zaradi nekega predhodnega dogajanja, ki izvedencu ni znano, in pa dejstva, da je bil Cakić pod vplivom večjih količin alkohola in kokaina. Velike količine zaužitih psihoaktivnih snovi so lahko tudi razlog, da se Cakić določenih delov dogajanja ne spominja. Po Mrevljetovi oceni Cakić dejanja ni vnaprej načrtoval.

Na to, da je bilo dejanje storjeno v afektu oziroma v trenutku hipne čustvene spremenjenosti, po besedah izvedenca kaže veliko število vbodov, ki jih je zadal Tiču. Hipna čustvena spremenjenost je po njegovi oceni trajala minuto ali dve. Izjemoma bi lahko trajala tudi več, a je dodal, da bi za to oceno potreboval več podatkov o tem, kaj se je dogajalo pred tem.

Tožilko Tamaro Gregorčič je zanimalo, ali so bili zadnji trije vbodi, ko se Tič ni več branil, prav tako povzročeni v afektu, na kar je Mrevlje odgovoril nikalno in hkrati dodal, da tega ne more trditi z gotovostjo. Ugotovil je še, da Cakić omenjene izpade poudarja čezmerno, kar bi po njegovem mnenju lahko bila posledica tega, da se skuša izogniti opisu tega, kar se je dejansko dogajalo, ne gre pa pri tem za namerno simuliranje, je ocenil.

Cakića je sicer opisal kot normalno duševno razvitega fanta s čustveno osebnostno motnjo, ki se kaže kot pomanjkanje slabe vesti za dejanja, ki jih je storil. Pri njem je opazil tudi težnjo po odnosu z ljudmi, ki jih sam ocenjuje kot pomembne. Pri takšnih osebah lahko hitro razvije podrejenost in jim hitro sledi, je dejal Mrevlje.

Travmatična izkušnja v tujski legiji
Psihiatrični izvedenec Tristan Rigler pa meni, da je šlo za nesrečen splet okoliščin. Ta je dodatno poudaril, da je na Cakića zelo travmatično vplivala njegova izkušnja v tujski legiji, v kateri je bil od julija 2015 do oktobra 2016, ko je iz nje dezertiral. Prav ta izkušnja je imela po Riglerjevem mnenju veliko vlogo pri tem, da se je zgodil usodni dogodek.

Ocenjuje, da Cakić ni psihopatska osebnost, ki bi namerno poškodovala Tiča. Po njegovem mnenju ga je treba videti tudi kot žrtev, "določenih neprijetnih okoliščin", predvsem bivanja v omenjeni tujski legiji. Cakić, ki mu tožilstvo očita uboj igralca Tiča v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti 18. junija lani v Ljubljani, je sicer spremljal le uvodni del naroka, nato pa ga je zaradi slabega počutja zapustil.