Janez Remškar je bil v pravosodju neuspešen. Foto: MMC RTV SLO
Janez Remškar je bil v pravosodju neuspešen. Foto: MMC RTV SLO


Janez Remškar svetu Onkološkega inštituta očita, da ga je z mesta generalnega direktorja razrešil nezakonito. Zahteval je več kot 93.000 evrov odškodnine, torej plačilo vseh plač od dneva, ko je bil predčasno razrešen, do konca mandata, znesek neizkoriščenih dopustov v tem času in odškodnino za duševne bolečine. To je sodba višjega delovnega in socialnega sodišča. Onkološkemu inštitutu odškodnine Remškarju ni treba plačati.
"Je pravnomočno odločeno, da je zahtevek gospoda Remškarja v celoti zavrnjen, torej vse, kar je tožil, je zavrnjeno," je povedala odvetnica inštituta Irena Dobravc Tatalović. Sodba je torej pravnomočna. Odvetnica Onkološkega inštituta je takšno odločitev tudi na drugi stopnji pričakovala. "Redno sojenje je končano. Izredna pravna sredstva poznamo, tukaj so še bolj omejena in osebno ocenjujem, da bo njegova pot še toliko težja."
Remškarja je svet zavoda leta 2015 predčasno razrešil zaradi neupoštevanja sklepov sveta zavoda in pomanjkljivosti na področju kakovosti ter urejanja notranjih odnosov na inštitutu. Očitali so mu tudi sporen način, kako je kirurgu Eriku Breclju kar med operacijo vročil opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Remškar sodbe še ni prejel, zato je ne želi komentirati.

Remškar izgubil tožbo
Remškar izgubil tožbo