Direktor PU-ja Murska Sobota Damir Ivančić. Foto: PU Murska Sobota
Direktor PU-ja Murska Sobota Damir Ivančić. Foto: PU Murska Sobota

Kot je povedal direktor PU-ja Murska Sobota Damir Ivančić,je bila policija o ropu bančne poslovalnice na Cankovi obveščena v torek malo po 15. uri. Na podlagi do zdaj zbranih obvestil je policija ugotovila, da je zamaskiran oborožen moški vstopil v prostore bančne ustanove in od zaposlenih zahteval gotovino, ki mu jo je uslužbenka tudi izročila. Po dejanju je storilec s kraja ropa pobegnil, med ropom v poslovalnici pa ni bil poškodovan nihče.

Cankova: Ropar, ki je po ropu banke umrl v njeni bližini, je bil policist

Kot je pojasnil direktor PU-ja Murska Sobota, so za storilcem takoj stekli trije občani in ga pozvali, naj se ustavi. Storilec se je ustavil, obrnil in vanje nameril pištolo, ki jo je imel v roki. Nato je naprej bežal, še vedno pa sta mu sledila dva občana, zadnjih 150 metrov pa le eden od njiju. Preden ga je dohitel, se je storilec še enkrat obrnil in večkrat ustrelil v tla. Ko je občan storilca dohitel, ga je želel prijeti, zato je prišlo med njima do pretepa. Storilec je za trenutek obležal, občan pa se je v tem času oddaljil za okoli 150 metrov. Nekaj trenutkov zatem je storilec po do zdaj znanih podatkih storil samomor s pištolo, ki jo je imel s seboj. Ugotovljeno je bilo, da gre za službeno pištolo pokojnega policista. Okoliščine v povezavi s streljanjem in številom izstreljenih nabojev se še ugotavljajo.

Zamaskirani moški je bil policist

Med poskusom obvladanja storilca je bil poškodovan tudi občan. Kot so sporočili policisti, gre za lažje telesne poškodbe, do katerih je prišlo pri pretepu s storilcem. Občan je bil na kraju zdravniško oskrbljen in prepeljan v murskosoboško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.
Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so zavarovali kraj dejanja do prihoda preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca.

Na kraju je bilo s preverjanjem ugotovljeno, da je storilec policist. "Zato smo o tem takoj obvestili posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva RS, ki je pristojen za preiskavo kaznivih dejanj, ki jih storijo osumljene uradne osebe s policijskimi pooblastili," je povedal direktor murskosoboške policijske uprave. Uslužbenec specialnega državnega tožilca je v nadaljevanju sodeloval pri ogledu kraja dejanja, ta institucija pa zdaj tudi vodi preiskavo.

Storilec dvakrat napoten na preventivni zdravstveni pregled

"V policiji obžalujemo, da se je zgodil včerajšnji primer ropa policista, gre za nesprejemljivo ravnanje, ki ga v policiji ostro obsojamo. Do odklonskih pojavov imamo ničelno toleranco, ki se v policiji, sicer med velikim številom zaposlenih, dogajajo v posamičnih primerih, zato imamo vzpostavljen sistem zagotavljanja notranje varnosti in izvajanje ukrepov v tej zvezi," je dejal Ivančić. Pojasnil je, da je bil pokojni policist zaposlen na eni izmed policijskih enot na Policijski upravi Murska Sobota. Gre za policista z več kot 25-letnimi izkušnjami.

Notranjevarnostni postopek v policiji uvedejo enote, ki so pristojne za notranjo varnost, na podlagi prejetega podatka ali informacije, da je uslužbenec policije storil odklonsko ravnanje. Zoper policista, ki je včeraj oropal bančno poslovalnico, je bil uveden notranjevarnostni postopek od 2018 zaradi obravnave domnevnih odklonskih ravnanj, ki so bila posledica njegovega osebnega stanja in prezadolženosti. V tem času je bil dvakrat napoten na preventivni zdravstveni pregled. Z njim so bila opravljena varnostna svetovanja, katerih namen je bil zmanjšanje notranjevarnostnih tveganj, in nudena psihosocialna pomoč. V 2019 je bil podan predlog za oceno zmožnosti za opravljanje nalog policije. Napoten je bil na zdravljenje. Sredi marca 2020 je zdravstvena komisija odločila, da je zmožen opravljati naloge policije.

Policija nadaljuje intenzivno delo na terenu, danes pa bo opravljena tudi sodna obdukcija pokojnega.

Na Cankovi je ropal policist v težavah

Travner: Gre za dogodek, ki po krivici prizadene dobro ime vseh policistov

Torkov rop banke na Cankovi, ki ga je izvedel policist, je dogodek, ki "po krivici prizadene dobro ime vseh policistov, ki pošteno in predano opravljajo policijske naloge", je v odzivu poudaril v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner.

"Iskreno obžalujemo, da je eden od naših zaposlenih tako grobo prestopil mejo zakonitega in dopustnega, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. A v tako številčni instituciji, kot je policija, žal občasno odkrijemo tudi take primere. V slehernem od teh odločno ukrepamo," so v pisnem sporočilu policije povzeli Travnerjevo izjavo.

Ta je pojasnil, da ob takih dogodkih v policiji izpeljejo vse potrebne delovnopravne postopke oziroma nemudoma obveščajo specializirano državno tožilstvo, ki v primeru kaznivih dejanj prevzame nadaljnje postopke. Tudi ob tokratnem primeru ropa na Cankovi, ki ga je izvedel policist, zaposlen v enotah murskosoboške policijske uprave, se je v preiskavo dogodka že vključil poseben oddelek specializiranega tožilstva.

"Takoj po dogodku sem odredil tudi strokovni nadzor na področju organiziranja kadrovskih ukrepov, preiskovanja kaznivih dejanj in zagotavljanja notranje varnosti v policiji na Policijski upravi Murska Sobota, da se ugotovijo tudi vsa preostala dejstva in okoliščine," je še poudaril Travner.