Zadevo preiskujeta policija in inšpektorat za šolstvo. Foto: BoBo
Zadevo preiskujeta policija in inšpektorat za šolstvo. Foto: BoBo
Surovo ravnanje z otroki?
Kdo nadzira delovanje vrtcev
Surovo ravnanje z otroki?

Posebej opozarjamo, da so prizori pretresljivi. Vzgojiteljica in starši otrok so se s posnetki obrnili na policijo in ta z inšpektorji preiskuje zadevo, zavod pa od konca preteklega tedna ne posluje več.
To je samo eden od prizorov, ki jih je posnela vzgojiteljica, ki je v zavodu delala dobre tri tedne: "Punčka je bila trikrat okoli glave ovita, pa še tisti jogi. Čisto je bila rdeča, ko sem dol dala rjuho." "Jaz mislim, da bi se punčka zadušila."
Poleg tega, pripoveduje vzgojiteljica, je lastnica zavoda otroke prisilno hranila. Če so otroci bruhali, naj bi jim hrano tlačila nazaj v usta. "Gospa je dala otroka med svoje noge, zagrabila njegove noge, z rokami prijela za roke, da se ni mogel premikati. Z žlico mu je začela na silo hrano v usta tlačiti. Ko mu je šlo na bruhanje in ko je bruhal, je z žlico začela še tisto mu nazaj v usta tlačiti."
Lastnico zavoda, ki naj bi sicer po dogovoru opravljala le gospodinjska dela, saj za varstvo in nego otrok nima ustrezne izobrazbe niti odprtega samostojnega podjetništva, je vzgojiteljica na nesprejemljivo ravnanje opozarjala že prvi teden. Ker ni zaleglo, je zadnja dva tedna začela snemati. "Ker sem vedela, da bo treba nekaj narediti, ampak brez slik, brez posnetkov ne bom niti staršev prepričala niti kogar koli drugega. Zato sem pač začela snemati. In zadnjič sem potem res – bila je kaplja čez rob – sem rekla, zdaj je pa dosti. Sem poklicala vse starše, pokazala sem jim, povedala sem jim in smo se odločili, da gremo na policijo. Smo vse prijavili in so se pač stvari odvijale naprej."
Lastnica zavoda za varstvo otrok, ki se ne želi izpostaviti, vse obtožbe zavrača. "Podala bom kratko izjavo, ker sem zelo zelo prizadeta, in odločno zavračam vse očitke, ker niso resnični," je izjavila.
Vzgojiteljica je z dogajanjem starše seznanila prejšnji konec tedna. Starši otrok s posnetkov so zgroženi. Skupaj so se obrnili na policijo. "Moja hčerka, 11-mesečna deklica, je na tem najbolj srhljivem posnetku, kjer je zvezana z rjuho, tudi čez glavo." "Jaz zares ne morem še verjeti, da se je to zgodilo. Ne morem spati, odkar sem izvedela za te zlorabe. Upam, res upam, da ta zgodba ne bo pustila nobenih posledic," je povedala mati.
Ker gre za najbolj občutljivo starostno obdobje otrok od 11 mesecev do 4. leta, naj bi ena deklica po pričevanju očeta že imela posledice surovega ravnanja. "Igra se s svojimi lutkami, svojimi dojenčki, svojimi igračami na tak način, kot se je v vrtcu delalo z otroki. To pa pač vemo, kako je videti. Tako da na žalost da, je posledica. Tudi zdravniki, bo verjetno pač treba, bi rekel, pregledati ... potrebna bo pomoč psihologa," je izjavil oče.
Kaj se je dogajalo za štirimi stenami, smo preverjali tudi na policiji, kjer pa so dejali, da dokler zadeve potekajo, izjav ne dajejo. So pa potrdili, da so prejeli prijavo od staršev in vzgojiteljice oziroma predlog za pregon. Da zadevo preverjajo, so potrdili tudi na inšpektoratu za šolstvo, je še v svojem prispevku poročala novinarka TV Slovenije Katarina Golob.

Odziv ministrstva za izobraževanje
Vodja sektorja za predšolsko vzgojo na ministrstvu za izobraževanje Vida Starič Holobar je za Odmeve pojasnila, da so šli inšpektorji še isti dan, ko so bili z zadevo seznanjeni, na kraj dogodka in zadevo obravnavajo prednostno. Opozorila je še, da zavod Kengurujčki ni vrtec. Vsak javni in zasebni vrtec je namreč zapisan v razvid. Po njeni oceni je izvajalec varstva zavajal starše in "kršil lepo število predpisov", ki določajo, pod kakšnimi pogoji se izvaja varstvo otrok. Dodala je še, da pred tem dogodkom prijav v zvezi s tem zavodom niso dobili. Ob tem je zatrdila še, da bi, če bi šlo za vrtec, vpisan v razvid, lažje izvajali nadzor nad dejavnostjo. "To je tista varovalka in staršem bi bilo za priporočiti, da se prej prepričajo, ali imajo izvajalci dovoljenja ministrstva za izobraževanje."

Inšpektorat za šolstvo in šport je o domnevnih nepravilnostih v zasebnem zavodu Kengurujčki v petek seznanila policija, ki je v minulem tednu prejela prijavo nepravilnosti. Istega dne so na inšpektoratu tudi uvedli inšpekcijski postopek, ki je zaradi zahtevnosti postopka še v teku. "Dokler omenjeni postopek še ni končan, zaradi občutljivosti zadeve in spoštovanja integritete otrok ne smemo in ne moremo komentirati omenjene zadeve," so zapisali na ministrstvu za izobraževanje.

Na ministrstvu so pojasnili še, da je bila na naslovu, na katerem je svoje delovanje oglaševal zasebni zavod Kengurujčki, v register varuhov z odločbo dne 7. 4. 2015 vpisana oseba – varuh predšolskih otrok. Tudi oni so opozorili, da ni šlo za zasebni vrtec, temveč za varuha, ki samostojno opravlja dejavnost varstva otrok (kot s. p.). "V postopku je oseba izkazala izpolnjevanje vseh pogojev, zato je bila tudi vpisana v register varuhov," so dodali.

Ministrstvo je na svoji spletni strani sicer ravno danes objavilo tudi obvestilo staršem predšolskih otrok, v katerem opozarjajo, kako pomembno je, da si pred načrtovano vključitvijo otroka v vrtec oziroma varstvo pridobijo vse potrebne informacije.

Informacije o prostih mestih v vrtcih, o razliki med programi v javnih in zasebnih vrtcih, o vrstah teh programov, o možnosti izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter različnimi programi, pa tudi o tem, kdo so lahko zasebni vzgojitelji ali varuhi predšolskih otrok in katere pogoje morajo izpolnjevati, objavljajo na spletni strani ministrstva, prav tako jih lahko starši pokličejo na telefonsko številko 01 400 54 92.

Javnih samostojnih vrtcev je sicer registriranih 108, vrtcev pri osnovnih šolah 226, zasebnih vrtcev je 88, varuhov predšolskih otrok pa 337, so še navedli na ministrstvu.

Kot so še pojasnili na spletni strani, nadzor nad delom vrtcev, ki vključuje nadzor nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, opravljanje predšolske vzgoje v vrtcih in namensko porabo javnih sredstev sicer izvaja inšpektorat za šolstvo. Starši, skrbniki ali rejniki otroka, v vrtcu pa svet staršev ali zaposleni delavci, lahko o nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo, da se v vrtcu opravi izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo, in ukrepih, če to zahtevajo.

Surovo ravnanje z otroki?
Kdo nadzira delovanje vrtcev
Surovo ravnanje z otroki?