Nacionalni preiskovalni urad je lani zaradi suma goljufije ovadil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, nekdanjo vodjo oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL-a Natašo Turšič in sodnega cenilca v zadevi Tritonis Rajka Srednika. Foto: BoBo
Nacionalni preiskovalni urad je lani zaradi suma goljufije ovadil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, nekdanjo vodjo oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL-a Natašo Turšič in sodnega cenilca v zadevi Tritonis Rajka Srednika. Foto: BoBo
V zadevi Tritonis gre za prodajo 1600 kvadratnih metrov parkirišča, ki ga je Mestna občina Ljubljana (MOL) podjetju Tritonis prodala leta 2009 za okoli milijon evrov. Foto: MMC RTV SLO

Ljubljanski župan Zoran Janković je vesel odločitve višjega sodišča. Meni, da odločitev višjega sodišča pritrjuje njegovi veri v pravosodje in trditvam, da ni storil ničesar narobe. Poudaril je, da mu je ovadba v zadevi Tritonis povzročila veliko škodo, predvsem zaradi rednega poročanja medijev o tem, da naj bi storil kaznivo dejanje. "Morda bo to v poduk tistim, ki so me zadnji dve leti obtoževali kaznivih dejanj, da je treba počakati na končne sodbe," je dejal.

Iz sklepa višjega sodišča pa tudi izhaja, da je direktor Tritonisa Damjan Bremec vedel o zgodbi vse in še več kot Janković, zato razmišlja celo o tem, da bi ga ovadil zaradi krive ovadbe, je dejal. Bremec pa je poudaril, da ga ni on krivo ovadil, ampak je Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) le povedal svojo zgodbo. Pregon Jankovića pa je nato peljalo tožilstvo. Tudi Janković pa je njemu prizadejal duševne bolečine, je še dodal Bremec.
Janković uspel s pritožbo
V zadevi Tritonis gre za prodajo 1.600 kvadratnih metrov parkirišča, ki ga je Mestna občina Ljubljana (MOL) podjetju Tritonis prodala leta 2009 za okoli milijon evrov. Podjetje je na zemljišču želelo graditi, a je takrat ugotovilo, da naj bi pripadalo lastnikom okoliških stavb kot funkcionalno zemljišče, med lastniki pa sta bila tudi ministrstvo za obrambo in podjetje PNZ svetovanje projektiranje.

NPU je lani zaradi suma goljufije ovadil Jankovića, nekdanjo vodjo oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL-a Natašo Turšič in sodnega cenilca v zadevi Tritonis Rajka Srednika.

Zahtevo za sodno preiskavo primera Tritonis je na ljubljansko okrožno sodišče aprila letos vložila tožilka Blanka Žgajnar, zunajrazpravni senat sodišča pa je o uvedbi preiskave odločil 11. julija. V odvetniški družbi Čeferin so že v začetku avgusta, ko so prejeli sklep senata, napovedali pritožbo in z njo uspeli.

Odločitev višjega sodišča je dokončna
"Zoper navedeno odločitev višjega sodišča ni pritožbe niti nobenega drugega pravnega sredstva. Torej je zadeva končana," je povedal Jankovićev zagovornik Peter Čeferin ter pojasnil, da iz drugostopne odločbe med drugim izhaja, da obramba župana Jankovića "utemeljeno opozarja, smiselno pa to izhaja tudi iz pritožbe zagovornika Nataše Turšič, da je bilo vprašanje, ali gre za funkcionalno ali skupno funkcionalno zemljišče, pravno vprašanje in da so se sodišča v teku odločanja do njega izrazito različno opredeljevala, kar napotuje na dejstvo, da bi obdolženi kot prava nevešči v času storitve kaznivega dejanja ne mogli naklepno v zvezi z njim spraviti v zmoto oškodovanca".

Prav tako iz obrazložitve po Čeferinovih besedah izhaja, da imajo vsi trije pritožniki prav, ko navajajo, da iz vse razpoložljive dokumentacije in drugih zbranih podatkov ne izhaja utemeljen sum, da bi kdor koli od obdolženih v času storitve dejanja vedel, da je ministrstvo za obrambo lastnik spornega zemljišča. Iz zemljiške knjige to ni izhajalo, niti v tistem času, pa tudi še ne v času podaje pritožb obdolženih.

Višje sodišče se v obrazložitvi strinja tudi z argumenti preiskovalne sodnice, da je v zvezi z okoliščinami nakupa spornih zemljišč pomembno tudi to, da sta bili zemljišči prodani na javni dražbi. To samo po sebi ne potrjuje suma, da bi imeli obdolženi goljufivi namen, saj bi v nasprotnem primeru MOL lahko sprejel ponudbo Tritonisa in se dogovarjal le s to družbo. Obenem pa del postopka javne dražbe predstavlja tudi možnost pregleda vseh razpoložljivih dokumentov o nepremičnini, hkrati pa je po mnenju višjega sodišča možno pritrditi pritožnikom, da ni nobenega podatka o tem, da bi MOL kaj prikril.

Prav tako je bila pogodba med MOL-om in Tritonisom sklenjena v notarskem zapisu, notar pa je dolžan preveriti zemljiškoknjižno stanje. Če zemljišča ne bi bila prosta bremen, vpis Tritonisa kot lastnika v zemljiško knjigo ne bi bil mogoč. Enako velja tudi za pridobitev hipotekarnega kredita, so še dodali na višjem sodišču.

Dve pravdi sta še odprti
V zadevi Tritonis sicer potekata še dva sodna postopka. Višje sodišče je že odločilo, da je pogodba o prodaji zemljišč nična, saj je ugotovilo, da je sporno zemljišče dejansko funkcionalno zemljišče.

Odvetniška družba Čeferin pa je na vrhovno sodišče vložila zahtevo za revizijo postopka in odločitev o tem še ni znana. Odločitev višjega sodišča je bila sicer drugačna od prvostopenjskega sodišča, zato Čeferin pravi, da je bila ta pravda ključna tudi v odločitvi o zahtevi za preiskavo. "Če še sodišča ne vedo dobro, ali je sporno zemljišče funkcionalno ali ne, kako bi potem vedeli obtoženi," je dejal Čeferin. Na okrožnem sodišč pa je odprta tudi pravda med Tritonisem in MOL-om glede odškodnine, ki jo zahteva kupec spornih zemljišč.