Predstavniki slovenskih podjetij so na Sodišču Evropske unije pričali proti Avstriji. Pravijo, da jih ta zapostavlja in ravna v nasprotju z evropskim pravnim redom. Foto: EPA
Predstavniki slovenskih podjetij so na Sodišču Evropske unije pričali proti Avstriji. Pravijo, da jih ta zapostavlja in ravna v nasprotju z evropskim pravnim redom. Foto: EPA

Med 121 slovenskimi podjetji, ki so se pri Evropski komisiji pritožila zaradi visokih kazni in poostrenega nadzora pri opravljanju storitev v Avstriji, je namreč tudi podjetje Matjaža Čepelnika s Prevalj.

Čepelnik med delom v Avstriji ob obisku finančne policije pri sebi ni imel vseh zahtevanih dokumentov, zato je po odločitvi tamkajšnjega sodišča ostal brez plačila, dobrih 5.000 evrov. Avstrijska finančna policija mu je izrekla 8.000 evrov kazni.

Sam je prepričan, da ni kršil zakonodaje, trdi tudi, da je varščina, ki jo morajo plačati naročniki storitev za morebitne formalne prekrške tujih izvajalcev, v nasprotju z evropsko direktivo o svobodi opravljanja storitev.

Stališču, da je šlo za diskriminacijo slovenskega podjetja, so se pridružili predstavniki Slovenije, Češke, Madžarske in Evropske komisije.

Avstrija otežuje delo tujim podjetjem
Avstrijska protidampinška zakonodaja otežuje delo
Avstrija otežuje delo tujim podjetjem
Avstrijska protidampinška zakonodaja otežuje delo