Evropski pogajalec Barnier poudarja, da prehodno obdobje po brexitu ni zagotovljeno. Foto: Reuters
Evropski pogajalec Barnier poudarja, da prehodno obdobje po brexitu ni zagotovljeno. Foto: Reuters
David Davis
Britanski pogajalec Davis je ogoročen nad možnostjo sankcij za Veliko Britanijo v prehodnem obdobju. Foto: Reuters
Nejasnosti o prehodnem obdobju po brexitu

Med nesoglasji je Barnier poudaril različna stališča do pravic državljanov, ki bodo prišli v Združeno kraljestvo med prehodnim obdobjem, in do zahteve Velike Britanije, da lahko ugovarja novi zakonodaji, ki se bo sprejemala v tem obdobju.

Vodja britanskih pogajalcev David Davis, ki ga na pogajanjih sploh ni bilo, je pozneje v izjavi izrazil presenečenje, da Barnierju po "intenzivnem delu ta teden ni jasno" britansko stališče glede prehodnega obdobja. "Kot sem dejal v govoru pred dvema tednoma, si prizadevamo za časovno omejeno obdobje, v katerem bo ohranjen dostop strani do trgov druga druge ob obstoječih pogojih," je zapisal.

Prvi krog po prehodu v drugo fazo pogajanj se je pretekli ponedeljek začel z Barnierjevim obiskom v Londonu, sledila so pogajanja v Bruslju na strokovni ravni. Komisija je v sredo objavila osnutek dogovora o prehodnem obdobju.

Od torka do četrtka so se pogajalci posvetili prednostnim ločitvenim vprašanjem, zlasti meji na Irskem otoku, in prehodnemu obdobju od izstopa Velike Britanije do uveljavitve sporazuma o novem partnerstvu.

"Krog ponovnega zagona"
Za danes je bilo predvideno, da britanska stran posreduje dodatne informacije v povezavi s stališči do prihodnjega partnerstva, vendar se to zaradi "natrpanega urnika" ni zgodilo. "To je bil edini sestanek, ki je bil odpovedan," je poudaril Barnier. Pogajalec Unije je ta krog opisal kot "krog ponovnega zagona" pogajanj oziroma kot krog preučitve stanja.

V povezavi z vprašanjem meje na Irskem otoku je ponovno poudaril, da se je treba izogniti neprepustni meji ter da mora biti vsaka rešitev natančna, jasna in nedvoumna. Ponovil je tri možnosti za rešitev tega vprašanja: v sklopu sporazuma o prihodnjih odnosih, na podlagi britanskega predloga o specifični rešitvi, ki ga še čakajo, ter ohranitev Severne Irske v notranjem trgu in carinski uniji.

Medtem ko je po Barnierjevih besedah mogoče prvi dve možnosti operativno opredeliti v kontekstu sporazuma o prihodnjih odnosih, je odgovornost EU-ja, da tretjo možnost vključi v osnutek izstopnega sporazuma. "Zdaj moramo začeti pravno opredeljevati, kako bi ta scenarij deloval v operativnem smislu. Pri tem ne sme biti dvoumnosti," je poudaril glavni pogajalec Unije.

Britanci ogorčeni nad možnostjo kaznovanja
Barnier je izrazil presenečenje nad burnimi odzivi Britancev na osnutek sporazuma o prehodnem obdobju, ki ga je ta teden objavila komisija in ki vključuje možnost kaznovanja Velike Britanije v primeru kršitev zakonodaje, vključno z omejitvijo dostopa do enotnega trga. Med drugim bi lahko kazni vključevale ponovno uvedbo carin in carinskih pregledov, ki bi jih bil sicer Otok kot del notranjega trga v času prehodnega obdobja oproščen.

Glavni pogajalec Unije je dejal, da je popolnoma normalno, da mednarodni sporazum vključuje učinkovite mehanizme za ukrepanje v primeru kršitev in da ni na strani Unije nobene želje po kaznovanju. Edini razlog, da je potreben ta novi mehanizem, je po Barnierjevih besedah to, da so običajni evropski postopki, predvideni v primeru kršitev, v tem primeru predolgi.

EU je nedavno sprejel izhodišča za pogajanja o prehodnem obdobju, ki naj bi trajalo do konca leta 2020. Velika Britanija bi morala v tem času v celoti spoštovati evropsko zakonodajo, ne bi pa imela pravice do odločanja.

Davis EU obtožuje dvoličnosti
Davis je Evropsko komisijo glede tega obtožil kontradiktornega pristopa. "Danes so priznali, da potrebujemo način za reševanje sporov in kršitev. Hkrati so zavrnili prizadevanja Združenega kraljestva za razumna varovala, ki bi zagotovila zaščito naših interesov," je menil.

Konec lanskega leta so pogajalci dosegli kompromis o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na Irskem otoku, kar pa je še treba prevesti v pravno besedilo. Prehodne določbe in ločitvena vprašanja bodo združeni v sporazum o izstopu, ki naj bi bil dorečen do oktobra, nato naj bi stekli postopki ratifikacije. Brez sporazuma o izstopu ne bo tranzicije, poudarja Barnier.

Velika Britanija želi izstopiti, a ohraniti gospodarske vezi
Unija britansko stran že ves čas poziva, naj pojasni stališča glede tega, kako si predstavlja prihodnje partnerstvo. Za zdaj velja, da želi izstopiti iz carinske unije in notranjega trga, a ohraniti močne gospodarske vezi.

Nejasnosti o prehodnem obdobju po brexitu