Mejni prehod Shkodra med Albanijo in Črno goro. Foto: Reuters
Mejni prehod Shkodra med Albanijo in Črno goro. Foto: Reuters
Herbert Kickl
Sporazum je v imenu EU-ja podpisal avstrijski notranji minister Herbert Kickl. Avstrija trenutno predseduje Svetu EU-ja. Foto: Reuters

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) bo v skladu s sporazumom lahko na zunanji meji Evropske unije izvajala ukrepe, v katere bodo vključene ena ali več sosednjih držav članic in Albanija. Ukrepi lahko vključujejo intervencije na albanskem ozemlju, če se bo Tirana s tem strinjala.

Dejavnosti, ki jih sporazum zajema, so namenjene obravnavanju nedovoljenih migracij. Zlasti nenadnih sprememb migracijskih tokov in boju proti čezmejnemu kriminalu, vključujejo pa lahko zagotavljanje večje tehnične in operativne pomoči na meji. Za vsako operacijo se morata Frontex in Albanija dogovoriti o načrtu.

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl, ki je sporazum podpisal v imenu avstrijskega predsedstva Svetu EU-ja, je poudaril, da se je po zaslugi ukrepov za izboljšanje nadzora na zunanjih mejah unije število nezakonitih migracij znatno zmanjšalo. Po njegovem mnenju je sicer mogoče storiti še več, pri čemer je še posebej pomembno sodelovanje s sosedami EU-ja.

Avramopulos pozdravil Evropo, ki varuje
"Migracijski in varnostni izzivi se ne ustavijo na naših zunanjih mejah, zato se tudi mi ne smemo. Evropa, ki varuje, je Evropa, ki sodeluje s partnerskimi državami v svojem sosedstvu in drugje," je poudaril evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos.

Sporazum z Albanijo, ki je prvi tovrstni sporazum s tretjo državo, je po besedah komisarja mejnik v zunanjem sodelovanju EU-ja pri upravljanju meja. "Upam, da bo utrl pot tesnejšemu sodelovanju s celotno regijo Zahodnega Balkana," je še dejal Avramopulos.

Osnutka sporazuma tudi z Makedonijo in Srbijo
Osnutek sklepa o sklenitvi sporazuma mora odobriti še Evropski parlament. Gre za prvi tovrstni sporazum s tretjo državo, osnutka podobnih sporazumov sta bila parafirana tudi z Makedonijo in Srbijo. Pogajanja s Črno goro ter Bosno in Hercegovino še potekajo.