Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Odpravljanje in ponovno uvajanje omejitev potovanj znotraj EU-ja za evropske državljane ni več strokovno oziroma zdravstveno, ampak očitno vse bolj politično vprašanje, pri čemer obstaja utemeljen sum nezakonitega ravnanja, na kar sem želela jasno in glasno opozoriti institucije EU-ja," je ob vložitvi vprašanj na Evropsko komisijo in Evropski svet poudarila Fajonova.

Države članice so namreč na priporočilo Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela uvedle tako imenovane semaforje epidemiološko varnih, tveganih in nevarnih držav in območij. Pri tem naj bi upoštevali načela strokovnosti in znanstvenih dognanj, ukrepi naj bi bili usklajeni med državami članicami ter temeljili na spoštovanju in solidarnosti, je pojasnila evropska poslanka, ki je bila pobudnica vprašanj.

"A v praksi očitno prihaja do zlorab. Tovrstna ravnanja držav članic bi lahko predstavljala hudo kršitev temeljnih načel pogodb EU-ja glede prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva in prostega gibanja državljanov EU-ja, na kar sem želela opozoriti evropske institucije," je poudarila.

Po njenih besedah je nedopustno, da nekatere države tudi zaradi načela sorazmernosti omejujejo gibanje državljanom drugih držav članic, ki sicer ne izpolnjujejo meril epidemiološke nevarnosti. Ista država, na primer Hrvaška, je tako na zelenem seznamu ene, na primer Belgije, ter na oranžnem/rdečem seznamu druge države, na primer Slovenije, je dejala Fajonova.

"Epidemija je vse državljane in tudi gospodarstva močno prizadela. Ne smemo dopustiti, da prihaja še do političnih obračunavanj med državami članicami, in to v času, ko je že omajano zaupanje v schengen kot tudi v samo krepitev skupnosti," je še poudarila.

Dodala je, da bodo na omenjena ravnanja držav članic zelo pozorni tudi v Evropskem parlamentu, še posebej pa znotraj delovne skupine za schengen, ki jo vodi.