Evropska komisija ni dokazala, da sistem prispevkov povzroči nevtralizacijo ali znižanje trošarin za goriva. Foto: BoBo
Evropska komisija ni dokazala, da sistem prispevkov povzroči nevtralizacijo ali znižanje trošarin za goriva. Foto: BoBo

V Bruslju so Italijo tožili zaradi kršitve direktive o obdavčitvi energije. Sodišče je ocenilo, da komisiji ni uspelo dokazati, da gre za znižanje trošarin oz. njihovo povračilo.

Na Sodišču EU-ja so v sporočilu za javnost spomnili, da je Svet EU-ja leta 1996 Italiji odobril, da do konca 2006 uporablja znižane stopnje trošarin za bencin, kupljen na ozemlju FJK-ja.

Sodišče EU-ja je sklenilo, da Evropska komisija ni dokazala, da je Italija uvedla znižanje trošarin v obliki povračila zneska davka. Foto: Reuters
Sodišče EU-ja je sklenilo, da Evropska komisija ni dokazala, da je Italija uvedla znižanje trošarin v obliki povračila zneska davka. Foto: Reuters

Namen te odobritve je bila zajezitev prakse prebivalcev dežele Furlanije - Julijske krajine, ki so se in se še s pogonskimi gorivi po nižji ceni v velikem številu oskrbujejo v Sloveniji in v manjšem delu tudi v Avstriji.

Prebivalci dežele so tudi po 31. decembru 2006 še naprej upravičeni do znižanja cene goriv na bencinskih servisih, bolj nedavno na podlagi deželnega zakona iz 2010.

V skladu s sistemom, ki ga je ta zakon uvedel, upravljavci bencinskih servisov prebivalcem FJK-ja kot končnim potrošnikom dodelijo znižanje cen goriv, deželne oblasti pa pozneje upravljavcem povrnejo znesek, ki ustreza dodeljenim znižanjem.

Sodišče je v sodbi zapisalo, da mora za to, da je mogoče govoriti o povračilu trošarin, obstajati vsaj posredna dejanska povezava med zneski, ki so povrnjeni upravljavcem bencinskih servisov, in prihodki od pobiranja trošarin. Foto: Radio Koper/Ivana Zajc
Sodišče je v sodbi zapisalo, da mora za to, da je mogoče govoriti o povračilu trošarin, obstajati vsaj posredna dejanska povezava med zneski, ki so povrnjeni upravljavcem bencinskih servisov, in prihodki od pobiranja trošarin. Foto: Radio Koper/Ivana Zajc

Evropska komisija meni, da je to kršitev

Komisija je trdila, da ta ureditev povzroča nedovoljeno znižanje trošarin, ki veljajo za bencin in plinsko olje, ki ga kupijo prebivalci dežele, in to v obliki povračila. To naj bi tako pomenilo kršitev direktive o obdavčitvi energije, s katero so med drugim za energente določene najnižje stopnje trošarin, ki jih morajo uporabiti članice EU-ja, da zagotovijo pravilno delovanje notranjega trga. Izjeme so v direktivi sicer mogoče, vendar morajo biti izrecno odobrene.

Komisija je zato proti Italiji pred Sodiščem EU-ja vložila tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti po direktivi.

Italija je na drugi strani ob podpori Španije navedla, da se omenjeni prispevek nanaša bolj na postavko proizvodnih stroškov te cene kot na trošarino, saj naj bi bil namenjen uravnoteženju omenjenega stroška v deželi, za katero je značilno pomanjkanje infrastrukture na tem področju.

Evropska komisija dobila tožbo proti Sloveniji, ki mora plačati tričetrt milijona kazni

Sodišče EU-ja dalo prav Italiji

Sodišče je v sodbi zapisalo, da mora za to, da je mogoče govoriti o povračilu trošarin, obstajati vsaj posredna dejanska povezava med zneski, ki so povrnjeni upravljavcem bencinskih servisov, in prihodki od pobiranja trošarin.

Sodišče je ugotovilo tudi, da komisija ni niti zatrjevala niti dokazala obstoja takšne povezave, prav tako pa ni dokazala, da sistem prispevkov povzroči nevtralizacijo ali znižanje trošarin za goriva.