Evropska komisija pošilja signal Poljski, da nameravajo ukrepati. Foto: Reuters
Evropska komisija pošilja signal Poljski, da nameravajo ukrepati. Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen je na kolegiju evropskih komisarjev povedala, da poglobljena analiza odločitve poljskega ustavnega sodišča da so nekateri deli evropskega pravnega reda v nasprotju s poljsko ustavo še poteka, a da prve ocene kažejo, da je težava v povezavi z vprašanjem primarnosti prava EU-ja resna.

Če bo poglobljena analiza potrdila prve ocene, obstaja več možnosti ukrepanja: nov klasični pravni postopek zaradi kršenja evropske zakonodaje, ki v skrajnem primeru privede do denarne kazni za kršiteljico, ukrepanje na podlagi uredbe o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, ki za kršiteljice predvideva odtegnitev evropskega denarja, in nadgradnja postopka po 7. členu pogodbe EU-ja.

EU je postopek po 7. členu proti Poljski zaradi sporne pravosodne reforme sprožil že decembra 2017, a je že leta na mrtvi točki, ker med članicami ni zadostne podpore ukrepanju. Ta člen v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici evropskih vrednot. Za sankcije je sicer potrebno soglasje, ki ga zaradi vzajemne podpore med Budimpešto in Varšavo ni mogoče doseči, pa tudi nekatere druge članice temu niso naklonjene.

Von der Leyen je konec preteklega tedna v prvem odzivu na odločitev poljskega ustavnega sodišča izrazila globoko zaskrbljenost in zagotovila, da bo komisija uporabila vsa pooblastila, da zagotovi primarnost prava EU-ja. Glavna prednostna naloga je zagotoviti, da bodo pravice poljskih državljanov zaščitene in da bodo uživali ugodnosti, ki jih podeljuje članstvo v EU-ju.

Kolegij komisarjev. Foto: Reuters
Kolegij komisarjev. Foto: Reuters

Evropska komisija poudarja, da so vse odločitve Sodišča EU-ja zavezujoče za vse organe članic, vključno z nacionalnimi sodišči, ter da ima pravo EU-ja prednost pred nacionalnim pravom, vključno z ustavnimi določbami. V skladu z načelom primarnosti prava EU-ja v primeru navzkrižij med vidikom prava EU-ja in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo.

Poljska: Ustavno sodišče ni pod vprašaj postavilo pogodbe o EU-ju v celoti

Poljsko zunanje ministrstvo je medtem v izjavi poudarilo, da ustavno sodišče ni pod vprašaj postavilo določb pogodbe o Evropski uniji v celoti. "Nakazalo je zgolj, da interpretacija, po kateri bi lahko določbe vodile v nadvlado pravnih norm mednarodnega prava nad nacionalnim pravom na ustavni ravni, ne bi bila v skladu z veljavno hierarhijo pravnih virov v Republiki Poljski," so zapisali v izjavi, ki so jo posredovali s poljskega veleposlaništva v Ljubljani.

Poljska spoštuje mednarodno pravo v skladu z 9. členom poljske ustave, so dodali. To pomeni, da vse obveznosti, ki izhajajo tako iz primarnega kot sekundarnega prava Evropske unije, ostajajo še naprej veljavne in Poljska jih bo tudi v prihodnje spoštovala.

Tako tudi določila pogodbe o Evropski uniji, o katerih govori sodba ustavnega sodišča, ostajajo v veljavi, so poudarili na poljskem zunanjem ministrstvu. Nedopustna je zgolj interpretacija ali uporaba teh določil, ki ni v skladu s poljsko ustavo.