Omejitve ženske silijo, da iščejo druge, manj varne načine prekinitve nosečnosti. Foto: Reuters
Omejitve ženske silijo, da iščejo druge, manj varne načine prekinitve nosečnosti. Foto: Reuters

"Evropski parlament je stopil na stran žensk in s tem vladam, ki skušajo njihove pravice omejiti, pokazal, da tega ne bomo več dopuščali," so dejali predstavniki stranke, ki so podprli nezavezujočo resolucijo.

Resolucija se prav tako zavzema za to, da ne bi bilo več davka na dodano vrednost (DDV) za menstrualne izdelke. Foto: EPA
Resolucija se prav tako zavzema za to, da ne bi bilo več davka na dodano vrednost (DDV) za menstrualne izdelke. Foto: EPA

Zakoni, ki omejujejo dostop do umetne prekinitve nosečnosti

Resolucija je bila sprejeta s 378 glasovi za, 255 glasovi proti, 42 poslancev pa je bilo vzdržanih. Za države članice sicer ni pravno zavezujoča, vendar jih kljub temu spodbuja, da na tem področju ukrepajo.

Evropski poslanci so izrazili mnenje, da se v številnih državah članicah EU-ja še vedno izvajajo zakoni, ki narekujejo, da je splav lahko opravljen le pod zelo strogo določenimi pogoji, zato omejujejo dostop do umetne prekinitve nosečnosti.

Omejitve ženske silijo, da iščejo druge, manj varne načine prekinitve nosečnosti ali da nosečnosti ne prekinejo, kljub temu da si to želijo, kar krši človekove pravice, so sporočili iz politične skupine socialdemokratov (S & D), ki je bila predlagateljica resolucije.

Menstrualni izdelki brez DDV-ja

Resolucija se prav tako zavzema za to, da ne bi bilo več davka na dodano vrednost (DDV) za menstrualne izdelke, dostop do storitev, povezanih z reproduktivnim zdravjem žensk, pa bi bil lažji.

Različna mnenja o resoluciji

"S tem glasovanjem v EU-ju vstopamo v novo obdobje, saj je eno izmed prvih, ki se odločno upre agresivni ideologiji, ki skuša že nekaj let omejiti pravice žensk v Evropi," je dejal hrvaški član Evropskega parlamenta Predrag Matić (S & D), ki je bil glavni predlagatelj resolucije.

Evropska škofovska konferenca je bila do resolucije kritična, še preden so jo sprejeli, saj po njihovem mnenju kaže zelo enostransko perspektivo do splava.