Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Evropskem parlamentu so pojasnili, da bi morala revidirana zakonodaja izboljšati varstvo okolja in zdravja ljudi, hkrati pa v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih odpadki ponujajo za doseganje ciljev EU-ja glede krožnega gospodarstva in gospodarstva brez onesnaževanja.

Med drugim so se zavezali za prepoved pošiljk vseh odpadkov, namenjenih za odstranjevanje znotraj EU-ja, razen ko so te odobrene "v omejenih in dobro utemeljenih primerih". Predlagana zakonodaja bi prepovedala tudi izvoz nevarnih odpadkov iz EU-ja v države, ki niso članice OECD-ja.

Na drugi strani pa bi bil izvoz nenevarnih odpadkov za predelavo dovoljen samo v tiste države nečlanice OECD-ja, ki s tem soglašajo ter dokažejo svojo sposobnost omenjenih za trajnostno obdelavo odpadkov.

Evropski poslanci so podprli tudi prepoved izvoza plastičnih odpadkov v nečlanice OECD-ja in postopno opustitev njihovega izvoza v države OECD-ja.

Evropski poslanci pozivajo tudi k oblikovanju mehanizma EU-ja, ki bo države članice usmerjal pri izvajanju inšpekcijskih pregledov in preprečevanju ter odkrivanju nezakonitih pošiljk odpadkov ter bo temeljil na analizi tveganj.

"Odpadke moramo spremeniti v vire na skupnem trgu ter s tem bolje poskrbeti za okolje in konkurenčnost. Nova pravila nam bodo tudi olajšala boj proti kriminalu na področju ravnanja z odpadki v EU-ju in zunaj njega. S prepovedjo izvoza plastičnih odpadkov, ki jo predlagamo, si prizadevamo za veliko bolj inovativno in krožno gospodarstvo povsod, kjer je vključena plastika. To je prava zmaga za naslednje generacije," je o predlagani zakonodaji povedala poročevalka Pernille Weiss iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP).

Izvoz odpadkov iz EU-ja predstavlja 16 odstotkov trgovine z odpadki

Predlog za reformo pravil EU-ja o pošiljanju odpadkov, ki določajo postopke in nadzorne ukrepe za njihovo pošiljanje glede na izvor, namembni kraj, prevozno pot, vrsto poslanih odpadkov in vrsto obdelave, ki se uporablja, ko odpadki prispevajo v namembni kraj, je Evropska komisija predložila že sredi novembra predlani.

Po podatkih iz leta 2020 je izvoz odpadkov iz EU-ja v države, ki niso članice EU-ja, dosegel 32,7 milijona ton, kar predstavlja približno 16 odstotkov svetovne trgovine z odpadki. Države EU-ja pa si med seboj vsako leto pošljejo približno 67 milijonov ton odpadkov.