Macron je predstavil svojo vizijo EU-ja. Foto: Reuters
Macron je predstavil svojo vizijo EU-ja. Foto: Reuters
Prvi odzivi na Macronov govor so pozitivni. Foto: Reuters

"Evropska unija, kot jo poznamo zdaj, je prešibka, prepočasna, premalo učinkovita, a le Evropa nam omogoča, da se na svetovnem odru spopadamo z velikimi sodobnimi izzivi," je uvodoma dejal Macron na znameniti pariški univerzi.

Po mnenju francoskega predsednika je "varnost temelj vsake politične skupnosti", Evropa pa se spopada z dvojno grožnjo "postopnega in neizbežnega" nesodelovanja ZDA in terorizma. Zato je pozval k vzpostavitvi evropskega obrambnega proračuna in skupnih enot za hitro posredovanje do leta 2020. Te enote bi delovale kot "partner vojska sodelujočih držav članic". Kot je poudaril, mora Evropa na področju obrambe razviti skupno strateško kulturo.

Ob tem je predlagal, da bi v vojskah držav članic prostovoljno sprejemali vojake iz drugih evropskih držav. Prva bo to prakso v svojih varnostnih silah uvedla Francija, je dejal.

Evropska akademija za obveščevalne dejavnosti
Macron je pozval tudi k ustanovitvi evropske akademije za obveščevalne dejavnosti. Vzpostavil bi tudi skupne enote civilne zaščite za primere naravnih nesreč, evropski azilni urad in evropsko obmejno policijo.

Ocenil je še, da območje evra potrebuje močnejši proračun, da bi bilo manj občutljivo za monetarne šoke. Ta proračun bi po njegovem mnenju lahko financirali s posebnim davkom v članicah območja evra. Samo evroobmočje z močno in mednarodno valuto je lahko namreč po Macronovih ocenah temelj evropskega gospodarstva, ki bi bilo konkurenčno v svetovnem merilu.

Zavzel se je tudi, da bi davek na finančne transakcije, ki v podobni obliki že obstaja v Franciji, razširili tudi na druge članice Unije. Tako zbrana sredstva bi namenili za razvojno sodelovanje, je predlagal.

Kritičen do držav z nizko davčno stopnjo
O davku na finančne transakcije v EU-ju poteka intenzivna razprava že od svetovne finančne krize. Berlin in Pariz si že več let prizadevata, da bi ga uvedli na evropski ravni. Leta 2014 se je enajst članic Unije, med njimi Slovenija, dogovorilo, da bodo to začele leta 2016. A konec leta 2015 je Estonija od teh načrtov odstopila, preostalih deset držav pa še ni oblikovalo skupnega koncepta.

Macron je bil danes tudi kritičen do članic Unije z nizko stopnjo davka na dobiček podjetij. "V EU-ju ne moremo imeti takih razlik ... to slabi vso Evropo," je poudaril. Zato predlaga, da bi v prihodnjem proračunu Unije, ki naj bi bil sprejet leta 2020, določili zgornjo in spodnjo mejo tega davka. Države, ki tega ne bi spoštovale, pa ne bi imele dostopa do sredstev iz strukturnih skladov.

Med številnimi predlogi francoskega predsednika je tudi vzpostavitev evropske agencije za inovacije, ki bi financirala nova raziskovalna področja, kot je umetna inteligenca.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je današnji Macronov govor pohvalil in ga označil za "zelo evropskega". "Da, zdaj potrebujemo bolj povezano, močnejšo in bolj demokratično Evropo," je zapisal na Twitterju.