Reforma pravosodja je po vsej Poljski povzročila množične proteste. Foto: Reuters
Reforma pravosodja je po vsej Poljski povzročila množične proteste. Foto: Reuters
Poljska
Poljska trdi, da bo znižanje upokojitvene starosti sodnikov sodišča naredilo učinkovitejša. Foto: Reuters

Evropska komisija je septembra odločila, da zaradi kršenja temeljnih vrednot EU-ja začne postopek proti Poljski pred Sodiščem EU-ja zaradi kršitev načela neodvisnosti sodstva, nastalih z novim poljskim zakonom o vrhovnem sodišču. Sporno je med drugim znižanje upokojitvene starosti sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let.

Sodišče EU-ja je tako zdaj na poziv Evropske komisije sprejelo začasno odredbo, s katero se položaj poljskega vrhovnega sodišča vrne na stanje pred sprejetjem spornih zakonov, kar pomeni razveljavitev že izvedenih prisilnih upokojitev in nadaljnjo ukinitev teh. Do odločitve sodišča pa je prepovedana tudi kakršno koli nadomestno imenovanje vrhovnih sodnikov.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je potrdil, da so v Varšavi prejeli odločitev sodišča in da se bodo nanjo odzvali. "Videli bomo, kaj te institucije (EU) predlagajo. Ko jih bomo upoštevali, bomo analizirali več možnosti," je dodal.

V dobrih treh mesecih prisilno upokojenih več kot 20 sodnikov
Po poljskem zakonu, ki je sicer začel veljati 3. aprila, lahko sodniki, za katere velja znižana upokojitvena starost, zaprosijo za podaljšanje mandata. Prošnjo lahko odobri predsednik republike in mandat podaljša za obdobje treh let z možnostjo enkratne obnovitve. Do zdaj so od začetka julija v prisilno upokojitev poslali že več kot 20 sodnikov.

V Bruslju kot problematično poudarjajo to, da predsednik ne odloča na podlagi jasnih meril, da v primeru zavrnitve sodni nadzor ni na voljo in da je edini zaščitni ukrep nezavezujoče posvetovanje z nacionalnim sodnim svetom, ki je trenutno sestavljen v nasprotju z evropskimi standardi. Poljski zakon o vrhovnem sodišču tako po presoji komisije ni združljiv s pravom EU-ja, saj ogroža načelo neodvisnosti sodstva, vključno z nezamenljivostjo sodnikov.

Komisija je v povezavi z zakonom o vrhovnem sodišču poljskim organom na začetku julija letos poslala prvi opomin, sredi avgusta pa še drugega. Ker se ti niso ustrezno odzvali, je zadevo predložila sodišču.

Kritiki pravosodne reforme, ki jo izvaja vladajoča poljska stranka Zakon in pravičnost (PiS), oblastem očitajo, da je namen odstraniti vsakršno kritiko, a poljska vlada trdi, da želi zgolj očistiti sodišča korupcije.

Komisija je sodišču predlagala obravnavanje po hitrem postopku, da bi bila končna sodba izdana čim prej. Predlagala je tudi izdajo začasne odredbe, s katero se položaj poljskega vrhovnega sodišča vrne na stanje pred sprejetjem spornih zakonov.