Sedež Sodišča EU-ja v Luxembourgu. Foto: EPA
Sedež Sodišča EU-ja v Luxembourgu. Foto: EPA

V ozadju še enega pravnega spora med Madžarsko in Evropsko unijo je postopek proti švedskemu državljanu, ki je ob prvem zaslišanju na Madžarskem uporabil pomoč tolmača.

Na Madžarskem ni jasno določenih standardov glede pravice do prevajalca ali tolmača v kazenskih postopkih, prav tako ne obstaja uraden register ustrezno usposobljenih prevajalcev in tolmačev. Pristojni sodnik z osrednjega okrožnega sodišča v Pešti se je zato odločil Sodišče EU-ja prositi za pojasnila, kaj v povezavi s tem državam članicam nalaga pravo Evropske unije.

Za dodaten zaplet je poskrbela še odločitev madžarskega vrhovnega sodišča, sprejeta na zahtevo tamkajšnjega generalnega državnega tožilca, ki je odločitev okrožnega sodnika, da predloži vprašanja za predhodno odločanje Sodišču EU-ja, razglasilo za nezakonito.

Zastavljena vprašanja namreč po oceni vrhovnega sodišča niso bila upoštevana in tudi ne potrebna za odločitev o zadevnem sporu. Zoper sodnika je bil nato uveden disciplinski postopek.

Madžarsko vrhovno sodišče ravnalo nezakonito

Sodišče EU-ja je zdaj ugotovilo, da odločanje madžarskega vrhovnega sodišča o zakonitosti predloga nižjega sodišča za sprejetje predhodne odločbe Sodišča EU-ja ni bilo v skladu s pravom EU-ja. Kot je opozorilo, lahko odločitev, kakršno je sprejelo vrhovno sodišče, oslabi avtoriteto odgovorov Sodišča EU-ja ter omeji pristojnosti nacionalnih sodišč, da se obrnejo na Sodišče EU-ja. Posledično se s tem omeji učinkovito sodno varstvo pravic, ki jih imajo posamezniki na podlagi prava EU-ja.

Discipliniranje sodnika ni v skladu s pravom Unije

Prav tako je sodišče v Luksemburgu ugotovilo, da tudi disciplinski postopek, uveden zoper madžarskega sodnika, ni v skladu s pravom Unije, saj lahko že možnost takega postopka ogrozi mehanizem predhodnega odločanja Sodišča EU-ja in neodvisnost nacionalnih sodišč, ki je bistvena za pravilno delovanje tega mehanizma.

Tolmačenje: Osumljenec mora razumeti obdolžitev

V zvezi z obveznostmi, ki jih imajo države članice glede tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih, je Sodišče EU-ja pojasnilo, da morajo države sprejeti konkretne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da sta tolmačenje in prevajanje dovolj kakovostna, da osumljenec ali obdolženec obdolžitev razume.