V Bruslju so zadovoljni z uspehom dveh ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Foto: BoBo
V Bruslju so zadovoljni z uspehom dveh ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Foto: BoBo
denar, evro
Za financiranje sheme bosta šli še dve dodatni milijardi evrov. Foto: Pixabay

Evropska komisija (EK) je predstavila dosežke sheme jamstvo za mlade in pobude za zaposlovanje mladih od vzpostavitve leta 2013 ter predloge za boljše uvajanje nacionalnih shem jamstva za mlade. Po besedah komisije spodbudna gibanja kažejo, da sta ukrepa pomagala izboljšati stanje.

Približno devet milijonov mladih je dobilo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje ali usposabljanje, večina med njimi prav ponudbo za zaposlitev. Jamstvo za mlade pa je poleg tega sprožilo tudi spremembe, kot so strukturne reforme in inovativni politični ukrepi v državah članicah, so sporočili.

Še dodatni dve milijardi evrov
Za jamstva za mlade je Evropska komisija na ravni EU-ja namenila 6,4 milijarde evrov. Ta denar je šel regijam z največjo brezposelnostjo med mladimi in je neposredno podprl 1,4 milijona mladih, ki niso bili vključeni na trg dela ali v izobraževanje in usposabljanje. Izvajanje se je nato močno pospešilo lani, ko so se predplačila iz pobude za zaposlovanje povečala za 30 odstotkov, kar je pomenilo približno milijardo evrov več.

Zaradi napredka se je komisija odločila vsoto za ta namen povečati še za milijardo evrov s posebne proračunske postavke in še za eno milijardo evrov iz Evropskega socialnega sklada. S tem bi po predvidevanjih EK-ja do leta 2020 lahko podprli še milijon mladih v najbolj prizadetih regijah EU-ja.

Jamstvo za mlade je politična zaveza, ki so jo sprejele vse države članice EU, da bi mladim ponudile možnost kakovostne ponudbe zaposlitev, nadaljnjega izobraževanja, vajeništva ali usposabljanja v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko prenehajo formalno izobraževanje.