Centralna klirinško-depotna družba je morala januarja 2017 ukiniti registrske račune, na katerih so državljani hranili vrednostne papirje od lastninjenja na začetku 90. let prejšnjega stoletja. Tisti, ki so želeli delnice na njih obdržati, so morali pravočasno pri borznoposredniški družbi ali banki odpreti trgovalni račun. Če jih niso želi obdržati, so se jim lahko odpovedali, kar nekaj imetnikov pa ni storilo ničesar. Njihove delnice so tako ostale na KDD-ju, kjer lahko ostanejo le še do konca leta 2021, nato pa se prenesejo na poseben račun pri Kapitalski družbi. Gre za okoli 66.000 registrskih računov, na katerih skupna vrednost vpisanih delnic večinoma ne presega 50 evrov. Foto: BoBo
Centralna klirinško-depotna družba je morala januarja 2017 ukiniti registrske račune, na katerih so državljani hranili vrednostne papirje od lastninjenja na začetku 90. let prejšnjega stoletja. Tisti, ki so želeli delnice na njih obdržati, so morali pravočasno pri borznoposredniški družbi ali banki odpreti trgovalni račun. Če jih niso želi obdržati, so se jim lahko odpovedali, kar nekaj imetnikov pa ni storilo ničesar. Njihove delnice so tako ostale na KDD-ju, kjer lahko ostanejo le še do konca leta 2021, nato pa se prenesejo na poseben račun pri Kapitalski družbi. Gre za okoli 66.000 registrskih računov, na katerih skupna vrednost vpisanih delnic večinoma ne presega 50 evrov. Foto: BoBo

V Krki je približno 500 delničarjev, ki nimajo svojih trgovalnih računov, skupno so se odrekli že za pol milijona dividendam, podobno je v Petrolu, kjer so našteli okoli 1000 takšnih delničarjev. V Cinkarni Celje 30 delničarjev nikdar ne bo videlo 34.000 evrov dividend, v Gorenju pa 500 nekdanjih delničarjev ne bo prejelo 340.000 evrov odpravnine, ki jim po iztisnitvi pripada.

Za vse, ki želijo delnice vendarle v zadnjem hipu rešiti, izvršni direktor na Centralni klirinško-depotni družbi (KDD) Peter Černuta svetuje: "Priporočamo, da se odločijo za prenos pred prvim septembrom, ker s tem zadržijo donose, pa tudi zato, ker bo treba poznejše prenose pravno notarsko overiti."

Rok za prenos vrednostnih papirjev iz ukinjenih registrskih računov na KDD se naglo izteka

"Spodobilo bi se, da bi jih neposredno obvestili"

V Vseslovenskem združenju malih delničarjev so ogorčeni, ker država lastnikov oziroma dedičev pozabljenih papirjev ni pozvala k prenosu, predsednik Kristjan Verbič: "Bi se spodobilo, da bi jih neposredno obvestili o tem, da bodo njihovi vrednostni papirji, torej njihova lastnina, preneseni na KAD, da bodo podržavljeni."

Med tistimi, ki se za prenos delnic na trgovalne račune niso odločili, so takšni, ki so se zbali dodatnih stroškov, pa tudi svojci dediči, ki za premoženje sploh niso vedeli: "V teh dneh nas številni kličejo, sprašujejo, kako je to mogoče, da ne vedo, da je njihov že dolgo pokojni svojec imetnik takšnega števila vrednostnih papirjev."

Prenos bo mogoč še dve leti, vendar ...

Kot rečeno, se rok za prenos izteče prvega septembra. Kaj pa po tem datumu? Peter Černuta pojasnjuje: "Še zmeraj jih bodo lahko prenesli v prihodnjih dveh letih, ne bodo pa upravičeni do donosov."

Vsi ti papirji bodo namreč končali kot državna lastnina na Kapitalski družbi, vključno z vsakoletnimi dividendami.

Ukinitev registrskih računov KDD-ja