Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Agonija približno 80 zaposlenih se je začela konec lanskega leta, ko je prišlo do združitve štirih podjetij v družbo Z-line Automotive. Plače so začele zaostajati, regres in prispevki niso bili plačani, stopnjevale so se grožnje vodilnih, ves čas je bilo prepovedano sindikalno delovanje.

Nekdanje zaposlene so pred kamero stopile s prošnjo po zakritju svoje identitete. Ena izmed njih tako pove: "Decembrska plača je bila februarja, potem pa vse pozneje. Februarska je bila na obroke, marčevska tudi polovico, polovico jo še moramo dobiti."

"Ker nismo več zmogli, ker nismo imeli za bencin, da bi se jaz vozila v tovarno, so me pa potem kar dali na čakanje," zaupa druga zaposlena.

Vodstvo podjetja je delavke, ki so šivale predvsem za avtomobilsko industrijo, pod pretvezo izobraževanja posojalo podjetjem v tujini, kjer pa so morale večino stroškov prevoza, nastanitve in prehrane plačevati iz lastnega žepa.

Delavke so kršitve vodstva večkrat prijavile na policijo. Tam so nam potrdili, da v okviru predkazenskega postopka intenzivno zbirajo obvestila. Podjetje so obiskovali tudi delovni inšpektorji, a so po ugotovitvi nepravilnosti ukrepali le z izreki opominov in opozoril.

Vodilni so na začetku junija ustanovili novo podjetje Cutting Edge, ki deluje na istem naslovu. Konec poletja so vanj prezaposlili večino delavcev, prakso neizplačevanja plač in prispevkov pa nadaljujejo. Z-line Automotive je pred dnevi končal v stečaju. Lastniki družb se na vprašanja TV Slovenija niso odzvali.

Zlorabe v podjetju Z-line Automotive