Poslovni kazalniki Abanke so se v letu dni precej okrepili. Foto: BoBo
Poslovni kazalniki Abanke so se v letu dni precej okrepili. Foto: BoBo

Bilančna vsota banke, ki jo od lanskega oktobra sestavljata nekdanji Abanka Vipa in Banka Celje, je bila konec letošnjega marca 3,84 milijarde evrov. Od konca lanskega leta je bila višja za 0,2 odstotka. Operativni dobiček pa se je povečal za 54 odstotkov, na 17 milijonov evrov, je banka sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.

Čiste obresti so se v omenjenem obdobju v primerjavi z istim obdobjem lani zvišale za 15,5 odstotka, na 20,1 milijona evrov, neto neobrestni prihodki pa za 15,3 odstotka, na dobrih 14 milijonov evrov. Medtem so se stroški znižali za 7,6 odstotka, na 17,2 milijona evrov.

Manj je bilo tudi rezervacij in oslabitev, saj se je njihov ukinjen neto znesek povečal s 3,4 na skoraj 7,5 milijona evrov. V prvem letošnjem četrtletju je banka odpravila oslabitve za 6,1 milijona evrov, predvsem zaradi odplačil posojil, in ukinila rezervacije za nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, predvsem zaradi zapadlosti garancij.

Manj posojil in več depozitov
Manj pa je bilo posojil nebančnemu sektorju. Teh je bilo konec četrtletja 1,84 milijarde evrov, kar je na medletni ravni za 1,6 odstotka manj, saj je bilo manj posojil tako podjetjem kot prebivalstvu. Pri tem so se posojila prebivalstvu znižala za 5,49 milijona evrov, posojila samostojnim podjetnikom pa za 2,7 milijona evrov.

Vloge strank, ki niso banke, so povečale za 1,2 odstotka, na 2,88 milijarde evrov. Na povečanje so vplivali prilivi prebivalstva, ki so bili višji za 43 milijonov evrov, depoziti samostojnih podjetnikov, višji so bili za 6,6 milijona evrov, in depoziti drugih finančnih organizacij, ki so se povečali za 46,8 milijona evrov, medtem ko so se depoziti drugih strank v obravnavanem obdobju znižali.