Bonitetna agencija Fitch Foto: Reuters
Bonitetna agencija Fitch Foto: Reuters

Članstvo v EU-ju in območju evra po navedbah agencije podpira ekonomsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč države. Visoka raven domačih prihrankov in zunanja konkurenčnost ugodno vplivata na presežek tekočega računa plačilne bilance, kot prednosti pa Fitch poudarja tudi robustno gospodarsko rast in močno fiskalno podporo v času med pandemijo, ki je ohranjala nizko stopnjo brezposelnosti.

Omenjeni prednosti sta tudi precejšnja likvidnostna rezerva, s katero se bistveno izboljšajo stanje neto dolga in finančna fleksibilnost ter nizek delež dolga v tuji valuti, ki je hkrati tudi zavarovan pred tveganjem tečajnih razlik, piše v sporočilu finančnega ministrstva.

Med šibkostmi agencija omenja razmeroma visok javni dolg Slovenije, a kot dodajajo na finančnem ministrstvu, hkrati omenja, da je ta krepko pod povprečjem območja evra, Slovenija pa da ga preudarno upravlja. Po podatkih statističnega urada je konsolidirani bruto dolg države konec lanskega leta znašal 38,85 milijarde evrov oz. 74,7 odstotka bruto domačega proizvoda.

Dolgoročno Slovenijo šibi pritisk stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva. V povezavi z vojno v Ukrajini pa Fitch meni, da je največja ranljivost Slovenije oskrba z energijo.