Foto: BoBo
Foto: BoBo

Agencija za energijo navaja, da se na področju dobave električne energije končnim odjemalcem zadnje čase spoprijemajo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave električne energije.

Telekom Slovenije, ki je na trg električne energije vstopil v letu 2016 in elektriko tržil predvsem svojim naročnikom, je namreč konec preteklega meseca sporočil, da bo konec letošnjega leta prenehal izvajati to dejavnostjo, saj se mu izteče pogodba o sodelovanju pri nakupu elektrike.

Odjemalce zato obveščajo, da je mogoče menjavo dobavitelja izvesti zelo hitro in tudi na želeni datum, če je ta v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. "Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani pogodbe o dobavi elektrike, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za zamenjavo dobavitelja," dodajajo.

Postopek zamenjave je za odjemalca brezplačen in preprost; v njihovem imenu ga lahko opravi tudi izbrani dobavitelj.

"Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje," opozarjajo v agenciji. "V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb drugih dobaviteljev na trgu," dodajajo.

Celoten postopek zamenjave dobavitelja električne energije je sicer po korakih predstavljen na spletnih straneh agencije za energijo in spletnih straneh distribucijskega operaterja SODO. Pri izbiri dobavitelja si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe, ki je prav tako dostopen na spletnih straneh agencije, pa tudi z informacijami na spletnih straneh posameznega dobavitelja.